Pielgrzymka w Starym Waliszowie

Autor: 
Radek Janica
IMG_0219.jpg

W niedzielę, 12.09.2010 o godz. 12, w Parafii Stary Waliszów odbyła się piesza pielgrzymka. Z ks. proboszczem Krzysztofem Krauzowiczem pielgrzymi wyruszyli spod kościoła św. Wawrzyńca na Górę kaplicy św. Krzyża przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
Ładna pogoda sprzyjała wędrówce, dzięki czemu i w tym roku frekwencja na pielgrzymce okazała się wysoka. Pielgrzymi w procesji nieśli na zmianę nowo zakupiony krzyż, wzięli udział w Drodze Krzyżowej i Mszy Świętej u stóp remontowanej XV-wiecznej kaplicy, przed którą rok temu postawiono wysoki, drewniany krzyż. Tematem pielgrzymki było oddanie czci i zawierzenie się krzyżowi, który często, szczególnie ostatnio bywa dewaluowany.
Dzięki takim inicjatywom jest szansa na spopularyzowanie pięknych, sakralnych miejsc w naszej Kotlinie Kłodzkiej. Jednak przede wszystkim na uratowanie ich przed nieubłaganym zniszczeniem i niestety coraz częściej zapomnieniem. Przykładów nie trzeba mnożyć, a najlepiej osobiście przekonać jak wiele możemy zrobić biorąc udział w tego typu przedsięwzięciach kościelno- społecznych.

Wydania: