Zawody pożarnicze w Czerwieńczycach

Autor: 
Danuta Bolisęga
pożar.jpg

W niedzielę 11 lipca br. o godz. 10, na boisku w Czerwieńczycach odbyły się Zawody Sportowo –Pożarnicze na Pograniczu Polsko-Czeskim o puchar Wójta Gminy Nowa Ruda oraz Burmistrza Miasta Nowa Ruda, których organizatorami było OSP Nowa Wieś oraz OSP Czerwieńczyce.
W zmaganiach udział wzięło 16 drużyn z Polski i Czech oraz 6 drużyn młodzieżowych, a wśród nich dowódca MDP OSP- Karol Dobniak, odznaczony 13 czerwca odznaką ”Wzorowego Strażaka” za udzielenie pierwszej pomocy podczas wypadku młodszego kolegi z drużyny. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wójt Gminy, a zarazem wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP Sławomir Karwowski, który powitał wszystkie drużyny oraz przybyłych gości: Stanisława Jurcewicza -senatora RP, dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich; przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - B. Wijatyka, wójta Gminy Giżycko -A. Sierońskiego, wójta Gminy Kłodzko, a zarazem honorowego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP R. Niebieszczańskiego z małżonką, R. Marchewkę - zastępcę komendanta Policji w Nowej Rudzie, R. Chorzewskiego - dowódcę JRG PSP w Nowej Rudzie, R. Lewandowskiego - zastępcę komendanta Powiatowego PSP i wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, Z. Kowalczyka – komendanta Miejsko-Gminnej OSP w Nowej Rudzie, Janę Vitową – w imieniu starosty Obec Krinice, Josefa Rosa – prezesa OSP Krinice, Barbarę Postrach – pracownika Urzędu Miasta w zastępstwie burmistrza Tomasza Kilińskiego, ks. kapelana Powiatu Kłodzkiego - Z. Wojtowicza, H. Srokowskiego - prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, radnego Gminy Nowa Ruda - W. Kołodzieja, sołtysa wsi Czerwieńczyce – Danutę Radzik – Dyl, radnych gminnych i pracowników Urzędu Gminy. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie i bojówkach, które odbyły się w trzech kat.: I- straże miejsko-gminne, II - OPEN, III – młodzieżowe drużyny pożarnicze.
Zebrani na boisku kibice głośnymi okrzykami i oklaskami zagrzewali wszystkich zawodników do walki. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Zenon Kowalczyk oraz sędziowie pomocniczy . Całość prowadził radny gminy Wojciech Kołodziej . Po zakończeniu zmagań komisja i sędziowie wyłonili zwycięzców:
W kat. I - m. I drużyna z Czerwieńczyc,
m. II drużyna z Sokolca,
m. III drużyna ze Nowa Wieś,
m. IV drużyna z Dzikowca
W kat. II - m. I strażacy z Czech,
m. II strażacy z Czerwieńczyc
III strażacy z Giżycka
W kat III- m. I zdobyła Nowa Wieś
m. II Wolibórz
m. III Jugów
m. IV Dzikowiec
Na zakończenie zawodów wójt Sławomir Karwowski podziękował wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację. Bohaterowie dnia otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, drużynom młodzieżowym wręczono medale i piłki ufundowane przez Stanisława Jurcewicza. Wójt gminy w imieniu swoim i Zarządu Miejsko-Gminnego złożył na ręce ks. Kapelana podziękowania za pracę na rzecz OSP. W godzinach popołudniowych na boisku odbył się festyn. Piękna pogoda i humory w tym dniu dopisały. Można powiedzieć więc, że był to bardzo udany, wypełniony emocjami dzień.

Wydania: