Smok w Muzeum Górnictwa

Autor: 
Marek Gałowski
smok 1 - Robert Borzęcki.jpg

Pierwsze polskie dinozaury znajdują się w Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie! Właściwie jest to „tylko” kilka kości tzw. „smoka z Lisowic”. Może się zdarzyć, że pokaże nam je sam odkrywca Robert Borzęcki. Jak sam stwierdził: „Dwadzieścia siedem lat zbieram minerały, a największy swój sukces odniosłem w paleontologii. Paranoja.”
Robert Borzęcki - kolekcjoner amator z Warszawy, specjalizujący się w minerałach. W ich po-szukiwaniu penetruje m.in. kamieniołomy i cegielnie. W 2000 roku jego prywatna kolekcja przekroczyła tysiąc okazów, dlatego postanowił stworzyć własne muzeum. 19 maja 2001 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Minerałów przy Muzeum Złota w Złotym Stoku. Po czterech latach, zbiory minerałów zostały przeniesione do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, gdzie znajdują się aktualnie. Muzeum Minerałów funkcjonuje w oparciu o jedną z największych w Polsce prywatnych kolekcji - prezentowany zbiór liczy ponad 2400 okazów zawierających prawie 800 różnych minerałów i kamieni ozdobnych. Są tu także m.in. meteoryty, okazy różnych skał oraz fragmenty powierzchni Marsa i Księżyca.
A ze smokiem było tak: w lipcu 2005, podczas penetrowania cegielni w Lipiu Śląskim (Lisowicach) na przedmieściach Lublińca, Robert Borzęcki natrafił m.in. na „kawałki drewna” przypominające jednak budową kości. Po kilku miesiącach zdjęcia kości zamieścił w internecie (www.paleontologia.pl). Tam wypatrzyli je naukowcy. Przez kolejny rok przeprowadzono w cegielni jeszcze kilka prac, których efekty trafiały już bezpośrednio do Instytutu Paleobiologii PAN. Badania wykazały, że znalezione przez Borzęckiego skamieniałości są różnego rodzaju - należą m.in. do gadów ssakokształtnych (pierwsze takie stanowisko w Europie), gadów naczelnych (w tym być może również dinozaurów), płazów tarczogłowych i ryb dwudysznych. Wiek osadów oceniono na wczesny retyk, czyli ok. 204 miliony lat temu. Okazało się więc, że Robert Borzęcki odkrył pierwsze w Polsce kości dinozaurów. Odkrycie to rzuciło nowe światło na historię życia i ewolucji dinozaurów i gadów ssakokształtnych. Rodzimego dinozaura nazwano roboczo „smokiem z Lisowic”. Kilka kości tego „smoka” zobaczyć można w Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie.
Szczegóły na stronie internetowej: www.redbor.pl

Wydania: