Biuro Poselskie Jakuba Szulca informuje

Informacja bieżąca 17.05 – 23.05.2010 r.
Wybrane interwencje Biura Poselskiego
1. Udzielenie informacji mieszkance Kłodzka dot. zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i ich zarządzania oraz pomoc w przygotowaniu oficjalnych pism w tej sprawie;
2. Interwencja w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy;
3. Udzielenie zainteresowanym przedsiębiorcom informacji dot. możliwości finansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
4. Udzielenie pomocy rolnikowi z zakresu wypełnienia formalności wobec ARiMR;
Spotkania i wydarzenia
17.05 Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził spotkanie z przedstawicielami szpitali klinicznych dotyczące zasad funkcjonowania szpitali klinicznych w obecnym stanie prawnym w Polsce.
17.05 Nowa Ruda, Restauracja „Parkowa” - Otwarcie biura posła do Europarlamentu Piotra Borysa i senatora RP Stanisława Jurcewicza. W imieniu posła Jakuba Szulca w spotkaniu uczestniczył dyrektor biura Hubert Krech.
18.05 Kłodzko, Zespół Szkół Społecznych. Spotkanie robocze komisji konkursowej „Najaktywniejszy Samorząd Szkolny w Powiecie Kłodzkim”. W spotkaniach roboczych w imieniu posła Jakuba Szulca uczestniczy dyrektor biura Hubert Krech.
19.05, Warszawa, Sejm RP. Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Wiceminister Jakub Szulc referował projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
20.05.Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. XII spotkanie Ministrów uczestniczących w realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
20.05, Stronie Śląskie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śl.
Spotkanie z pracownikami i związkami zawodowymi WSDNiPCh
Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji i rozwoju szpitala w następnych latach. W spotkaniu udział wzięli m.in. Jerzy Łużniak (wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego), Roman Szełemej (Pełnomocnik Marszałka ds. Służby Zdrowia), Krzysztof Baldy (Starosta Kłodzki), Zbigniew Łopusiewicz (Burmistrz Stronia Śl.), Dorota Miernicka (Dyrektor WSDNiPCh) oraz pracownicy szpitala. Głównym tematem był rozwój działalności szpitala w kontekście inwestycji Województwa Dolnośląskiego w nowe budynki ZOL oraz działalności medycznej w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. Podczas spotkania posła Jakuba Szulca reprezentował dyrektor biura Hubert Krech.

Wydania: