Pomagamy

Autor: 
A. Górska, M. Horejda, M. Illewicz

Dn. 19.03.br. do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości z inicjatywy p. mgr Artura Madejskiego - opiekuna Samorządu Szkolnego - przybyli pracownicy Terenowej stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
W ostatniej akcji w oddawaniu krwi udział wzięło ok. 50 osób, w tym uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły. Zebraliśmy wtedy ponad 20 l krwi. Akcja krwiodawstwa nie jest jedyną imprezą związaną z promocją zdrowia. Kolejnym spotkaniem dotyczącym chęci niesienia pomocy był przyjazd przedst. fundacji „Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku”. Zarejestrowało się 76 osób jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.
Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości z chęcią włączają się w tego typu akcje.

Wydania: