XIII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej

Foto: 
Marek Gałowski
Nowa Wieś.jpg
baba wielkanocna 1.jpg

... takiego bogactwa tradycji można tylko pozazdrościć...
W gminie Międzylesie, w Samorządowej Szkole Podstawowej, odbyły się XIII (ale nie feralne) Spotkania
Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej,w których nie zabrakło także naszych przyjaciół z Czech. XIII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej organizowała gmina Międzylesie wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Cały projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Umowa nr PL.3.22/33.02/09.01429/105 „Wielkanoc - Tradycja która łączy”.
Warto zaznaczyć, że oprócz przeogromnego bogactwa tradycji kulinarnych uczestniczyło
w XIII Spotkaniach... 105 wystawców z Polski i Czech.
(inf. wł.) fot. Marek Gałowski

Wydania: