Spotkanie Noworoczne

Autor: 
Danuta Bolisęga
nowaruda.jpg

Poniedziałek 25 stycznia zgromadził w Bartnicy, w restauracji „Nerisa” na Toaście Noworocznym wielu znakomitych gości, wśród których byli: Monika Wielichowska - poseł na Sejm RP, Stanisław Longawa - wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Tomasz Kiliński - burmistrz Miasta Nowa Ruda, Sławomir Karwowski - wójt Gminy Nowa Ruda, zaproszeni księża, sołtysi, nauczyciele, radni oraz przedstawiciele zakładów pracy z Gminy Nowa Ruda. Spotkanie rozpoczęły „Jasełka” w wykonaniu uczniów z gimnazjum w Jugowie. Chociaż w przedstawieniu mogliśmy oglądać Józefa, Maryję i Jezusa, anioła i diabły - to były to jasełka nietypowe, inne od tych, które znamy, bo brał w nich udział policjant, Bob Budowniczy, lekarz i nauczyciel, a tańczący Jezus z aniołem byli czymś nowym i niespotykanym, czego w tradycyjnych jasełkach zwykle nie oglądamy. Przedstawieniu towarzyszyły kolędy w wykonaniu uczennicy ze szkoły w Jugowie, która zachwyciła wszystkich swoim, pięknym głosem. Za doskonale przygotowany występ młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Część oficjalną rozpoczął wójt Gminy Nowa Ruda - Sławomir Karwowski, który przywitał wszystkich, przybyłych na spotkanie gości. Podsumowując ubiegły rok przedstawił dokonania, którymi nasza gmina może się pochwalić. Głos zabrała również m.in.: Monika Wielichowska -poseł na Sejm, Stanisław Longawa - wicemarszałek Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tomasz Kiliński - burmistrz Miasta Nowa Ruda, Andrzej Czerniatowicz - komendant policji w Nowej Rudzie, Jan Lenart - nadleśniczy Nadleśnictwa Jugów, Ryszard Lewandowski - zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku, przewodnicząca Rady Gminy - Teresa Październiak oraz pani Irena Caryk - prezes stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. Jako ostatni głos zabrał ks. Jan Patykowski udzielając zebranym błogosławieństwa bożego. Podczas spotkania wójt gminy Sławomir Karwowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Teresa Październiak wręczyli odznaczenia osobom, które zostały wyróżnione za pomoc niesioną na rzecz Gminy Nowa Ruda oraz promowanie naszego regionu. Pani Honorata Kleiman otrzymała tytuł „Mecenasa Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Sowiogórskiej”. Pani Honorata od przeszło 10 lat jest przewodniczącą Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Nowa Ruda. Cały czas, z wielkim zaangażowaniem czynnie działa na rzecz promowania naszej gminy, bierze udział w organizowaniu imprez kulturalnych. Jest jedną z pomysłodawców wystaw pod nazwą „Stoły Wielkanocne”, które w ostatnim czasie nabrały wymiaru powiatowego. Swoim uporem, radością i satysfakcją ze swej pracy pani Honorata zaraziła inne członkinie działające w szeregach Kół Gospodyń Wiejskich w naszej Gminie. Podczas spotkania noworocznego nadano również dwa inne tytuły. Zaszczytny tytuł „Przyjaciela Gminy Nowa Ruda” został wręczony panu mgr inż. arch. Andrzejowi Kubikowi – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za nieustanną pomoc przy ratowaniu zabytkowych obiektów, które znajdują się na terenie gminy Nowa Ruda. Pana Andrzeja Kubika wyróżniono za pomoc merytoryczną, diagnostykę działań oraz bardzo cenne, fachowe wskazówki. Nieocenione jest jego doradztwo w sprawie ratowania pałacu w Bożkowie oraz wielu innych obiektów. Nadanie tytułu ”Przyjaciela Gminy Nowa Ruda” jest podziękowaniem za jego wielkie serce i ogromne zaangażowanie w nasze sprawy. Kolejną osobą wyróżnioną podczas spotkania jest Stanisław Longawa – wicemarszałek Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tytuł został przyznany za wieloletnią pomoc na rzecz gminy Nowa Ruda, za wspieranie wszelkich zmian i pomoc w ich realizacji, za wielkie zaangażowanie w sprawy naszego regionu i pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wielkie zrozumienie. Wszystkie osoby, którym nadano tytuły, otrzymały pamiątkowy zegar z wizerunkiem sowy oraz certyfikat - na pamiątkę mianowania ich przez sowiogórskiego rycerza oraz najlepsze życzenia od zebranych. Noworoczne Spotkanie zakończył uroczysty toast.

Wydania: