Czy dobrze Ci się żyje?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi:
a/ tak, b/ nie, c/ nie narzekam, d/ inne
Pytanie sondażowe nr 289 brzmiało: Czy chociaż raz bawiłeś się w tym karnawale?
A oto odpowiedzi: a/ tak - 37,36% naszych respondentów „wykorzystało” karnawał: „a kiedy będę się bawić jak nie teraz, jak jeszcze jestem młoda”, „nam, starszym, też się coś od życia należy”, „rokrocznie czekam na karnawałowe szaleństwa i rzeczywiście wtedy szleję”,

"od lat to karnawał jest dla mnie świętem - chciałabym do Brazylii”, odp. b/ - nie - aż 62,64% naszych respondentów nie bawiło się w tym karnawale: „... już dawno mi to wywiało z głowy”, „nie mam po prostu czasu - wracam do domu i zwalam się z nóg”, „dla mnie na karnawał jeszcze za wczas - najpierw studia - to najważniejsze”, „ledwo wiążę koniec z końcem... ani mi w głowie zabawy”, „w tym karnawale bawić się nie mogłem - żałoba”...

Wydania: