Praca dla bezrobotnych

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

10 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie poświęcone programowi „Bezrobotni dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli gmin powiatu kłodzkiego - wójtów i burmistrzów.
W programie koordynowanym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu bierze udział 14 powiatów z terenu Dolnego Śląska. Powiat Kłodzki będzie piętnastym.
Środki przeznaczone na ten cel w tym roku to 51 mln zł.
"Przystępując do tego programu mamy na celu poprawę sytuacji bezrobocia w powiecie kłodzkim”- tłumaczy wicestarosta pan Marek Bogdał.
Bezrobotni będą prowadzić prace konserwatorskie na ciekach wodnych i rowach melioracyjnych w celu zmniejszenia lokalnych zagrożeń powodziowych.
„Szacujemy, że zatrudnienie w ramach robót publicznych znajdzie kilkaset osób.
Kolejną korzyścią będzie poprawa stanu przydrożnych rowów oraz cieków wodnych.
Możemy uzyskać od Urzędu Marszałkowskiego środki na płace dla pracowników, ale także sprzęt potrzebny do pracy i odzież ochronną.
Czekamy na spływ informacji od gmin nt. zakresu prac jakie należałoby wykonać. Wniosek z zapotrzebowaniem na środki finansowe i sprzęt będą wysłane do Urzędu Marszałkowskiego w przyszłym tygodniu.
Czas najwyższy aby powiat wykorzystywał możliwości takie jak ta dla pozyskiwania środków zewnętrznych”

Wydania: