6799000 złotych na gminne zadania

Autor: 
inf. Mariola Huzar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla Gminy Kłodzko promesę na kwotę 2 800 000 złotych, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to pieniądze na dofinansowanie zadań remontowych lub na odbudowę obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi w 2009 roku. Wójt Gminy Kłodzko Ryszard Niebieszczański wskazuje, że za te pieniądze gmina zrealizuje budowę dróg i mostów, w takich sołectwach jak Wojciechowice, Żelazno, Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów i Ołdrzychowice Kłodzkie. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę zadań samorządowych o wartości 240 mln zł, które otrzymają środki w ramach działania “podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - PROW na lata 2007-2013. 
Z tych środków  Gmina Kłodzko uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową. Jest to kwota 3 999 000 zł. Do naboru zgłoszonych zostało 127 wniosków, z tego 112 samorządów zakwalifikowano do pomocy. Niestety 15 aplikacji nie spełniło warunków formalnych. Nowy 2010 rok udało się rozpocząć bardzo dobrze, bo od statuetki Starosty Kłodzkiego “Róża Kłodzka” dla najlepszej Gminy za 2009 rok. Są też duże pieniądze na zadania inwestycyjne..., oby tak dalej - cieszy się gospodarz gminy, wójt Ryszard Niebieszczański.

Wydania: