Woda zdrowia doda?

Autor: 
Wiesław Czermak

W wyniku licznych protestów ludności bystrzyckiej na okoliczność znacznej podwyżki cen za wodę i ścieki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka - Rada Miejska na sesji w dn. 28.01.2010r. podjęła uchwałę o dopłatach w 2010 roku dla gospodarstw domowych za wodę - 023 zł/m3 i za ścieki -2,73 zł/m3.
Konsultant spółki z o.o. ZWiK oraz pani Prezes złożyli Radzie Miejskiej szeroką informację ustną o stanie wodociągów i kanalizacji oraz potrzeb finansowych na prace inwestycyjne. Stwierdzili oni, że nie widzą możliwości obniżenia ustalonych przez nich cen.
Włos zjeżył mi się na głowie, gdy Konsultant ZWiK zapowiedział dalsze podwyżki dla ludności za wodę i ścieki. Z jego słów wynika, że w latach następnych 1m3 wody będzie kosztować nawet 15,00 zł, a ścieki do 25 zł/m3.
W tej nowej rzeczywistości pozostaje mi życzyć odbiorcom wody wszystkiego dobrego.

Wydania: