Uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery w Ołdrzychowicach Kł.

Autor: 
Piotr Smółka

Dnia 1 lutego 2010 w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbyło się uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery. Młodzieżowe Centrum Kariery w Ołdrzychowicach powstało w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uroczystość przybyli znakomici goście: komendant główny OHP - pan Jerzy Mormul, posłanka na Sejm RP – pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wojewódzki komendant DWK OHP we Wrocławiu– pan Piotr Olchówka, wójt Gminy Kłodzko – pan Ryszard Niebieszczański, dyrektor wykonawcza DWK OHP we Wrocławiu – pani Lucyna Majdecka, wicestarosta Powiatu Kłodzkiego – pan Marek Bogdał, dziekan Dekanatu Lądek Zdrój – ksiądz Marek Połochajło, proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach – ksiądz Stanisław Piskorz, wicewójt Gminy Nowa Ruda – pani Iwona Sudoł, w zastępstwie Burmistrza Kudowy Zdrój – Magdalena i Jacek Śleziak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko – pani Urszula Panterałka, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko – pani Agnieszka Fedak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku – pan Krzysztof Bolisęga, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku – pan Jacek Kubicki, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podzamku – pan Zbigniew Tur, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Małgorzata Pajor – Pijanowska, kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku – pani Elżbieta Pilawska-Legan, prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Jaskier” w Ołdrzychowicach Kłodzkich – pani Halina Bałys. Gości powitała pani Bożena Czech, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu.
Komendant Główny OHP pan Jerzy Mormul omówił kwestie związane z realizacją projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zwracając szczególną uwagę społeczny wymiar tego przedsięwzięcia. Podczas przemówień wygłoszonych przez posłankę na Sejm RP panią Izabelę Katarzynę Mrzygłocką, wojewódzkiego komendanta DWK OHP pana Piotra Olchówkę oraz wójta Gminy Kłodzko pana Ryszarda Niebieszczańskiego zaznaczono, że MCK w Ołdrzychowicach jest odpowiedzią na potrzeby małych społeczności lokalnych. Niska świadomość potrzeb kształtowania karier zawodowych oraz utrudniony dostęp do rynków pracy to spore problemy, z którymi borykają się jednostki rynku pracy. Gorące słowa podziękowania skierowano do komendanta DWK OHP pana Piotra Olchówki i wójta Gminy Kłodzko pana Ryszarda Niebieszczańskiego, gdyż to dzięki ich zaangażowaniu i współpracy powołano Centrum – na mocy porozumienia pan Komendant zapewnił wsparcie merytoryczne i wyposażenie jednostki, natomiast pan Wójt udostępnił dwa pomieszczenia oraz przez cały czas wspiera działania pracowników MCK. Podziękowano również dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko pani Urszuli Panterałce, za wielką pomoc, zaangażowanie i duży udział przy powstawaniu MCK, jak i wielkie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu jednostki. Komendant główny OHP - pan Jerzy Mormul, posłanka na Sejm RP – pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wojewódzki komendant DWK OHP we Wrocławiu – pan Piotr Olchówka oraz wójt Gminy Kłodzko – pan Ryszard Niebieszczański dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, otwierając oficjalnie Młodzieżowe Centrum Kariery. Ksiądz proboszcz Stanisław Piskorz poświęcił salę, a oficjalną część spotkania zakończył doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Ołdrzychowicach Piotr Smółka, przedstawiając ogólne założenia funkcjonowania jednostki.
Uroczystość uświetnił występ Kwartetu Rodzinnego Tarchała z Bystrzycy Kłodzkiej, który pięknie zaprezentował utwory m.in Chopina i Mozarta, doskonale wpisujące się w wyniosłą atmosferę spotkania; po uczcie duchowej goście zaproszeni zostali do poczęstunku, przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ołdrzychowic, pod przewodnictwem pani Bronisławy Klimczak.
Młodzieżowe Centrum Kariery w Ołdrzychowicach realizuje zadania związane z szeroko rozumianym wsparciem młodzieży, poprzez szereg informacji i usług przydatnych na rynkach pracy. Usługi poradnictwa zawodowego umożliwiają określenie predyspozycji poszczególnych klientów, dzięki czemu są oni w stanie łatwiej podjąć decyzję o podjęciu ścieżki kształcenia bądź też kariery zawodowej. Dzięki realizacji projektu klienci MCK w większym stopniu potrafią radzić sobie w niełatwych realiach rynków pracy.

Wydania: