Koniec projektu, ale nie zajęć z języka czeskiego

Autor: 
Małgorzata Bednarek

W Centrum Kultury i Rekreacji od października ubiegłego roku do końca stycznia 2010 r. trwały zajęcia z nauki języka czeskiego w ramach projektu „To nie będzie czeski film”. Projekt pod takim tytułem, napisany wspólnie przez Oddział Lądecki Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Centrum Kultury i Rekreacji otrzymał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika z programu „Działaj Lokalnie”. Na kurs zapisało się czterdzieści osób i w większości tyle uczęszczało na zajęcia prowadzone przez lądczanina, pana Krzysztofa Makowskiego, który starał się o urozmaicenie form nauczania. Oprócz nauki słówek kursanci śpiewali piosenki, dowiadywali się na zajęciach wiele o kulturze czeskiej. Zorganizowano też wyjazd do pobliskiego Javornika, aby poćwiczyć konwersację w czeskich sklepach. Kilkakrotnie odbyły się pokazy czeskich filmów, już jako otwarta oferta domu kultury. Na zakończenie projektu wszyscy uczący się otrzymali certyfikaty poświadczające uczestnictwo w kursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy w poznawanie języka naszych sąsiadów zaangażowali swoje zdolności i czas. Dziękujemy panu Krzysztofowi Makowskiemu za atrakcyjne zajęcia a Oddziałowi Lądeckiemu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za partnerstwo w projekcie. Oraz Funduszowi Lokalnemu Masywu Śnieżnika i pani Dorocie Komornickiej za wsparcie grantem naszych działań.
Mimo zakończenia projektu kurs jezyka czeskiego będzie kontynuowany. Ponad dwudziestu uczestników wyraziło chęć pogłębiania swoich umiejętności językowych i skorzystało z oferty CKiR przygotowanej na kolejne 4 miesiące. Spotkania grupy zaplanowano na środy, rozpoczęcie zajęć o godz. 18.30, sala nr 12 w CKiR.

Wydania: