Dzień Przedsiębiorczości

Autor: 
Sabina Boos

Dzięki zaangażowanym społecznie firmom i instytucjom uczniowie szkół ponagimnazjalnych w całym kraju mogą spędzić kilka godzin w pracy. Zyskują bardzo wiele: weryfikują swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, zapoznają się z jego specyfiką i pozyskują wszelkie praktyczne informacje, których nie zapewni im wiedza podręcznikowa. Tak w dużym skrócie wygląda idea „Dnia przedsiębiorczości”. Projekt organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.
W tym roku Regionalna Szkoła Turystyczna Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy – Zdroju włączyła się po raz pierwszy do udziału w projekcie. W środę - 10 marca kilkudziesięciu uczniów zamiast do szkoły uda się do pracy. Obiekty hotelarskie oraz restauracje zlokalizowane na terenie Ziemi Kłodzkiej umożliwią uczniom pracę na takich stanowiskach jak: recepcjonista, pokojowa, kelner, kucharz czy dietetyk. Informację przekazuję w dniu 4 lutego br., a już zgodę na przyjęcie 70 naszych uczniów wyraziło 20 pracodawców. Poszukujemy ich nadal i mamy nadzieję, że za kilka dni ich liczba znacznie się zwiększy. Dzień przedsiębiorczości cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, a dzięki doskonałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, pozwoli uczniom poznać od podszewki różnorodne zawody i zdobyć praktyczne informacje, które w przyszłości zaprocentują wyborem najwłaściwszych planów zawodowych, a tym samym staną się celem w programie własnego rozwoju.
Dodać należy, że uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju mają okazję poznać specyfikę pracy w branży turystycznej podczas 4 tygodniowych praktyk zawodowych oraz w trakcie 3 miesięcznych staży zagranicznych. Jednak ten dzień, dzień przedsiębiorczości, zmienia dotychczasową formułę i poszerza praktyczne doświadczenia uczniów o rozmowy z pracodawcami, szefami, menadżerami zakładów hotelarskich i gastronomicznych, którzy z pewnością znajdą czas, aby przybliżyć uczniom specy-fikę pracy na danym stanowisku, a w szczególności określić wymagania wobec potencjalnych pracowników – absolwentów takiej szkoły jak Regionalna Szkoła Turystyczna.
Wydaje się, że każda forma zainteresowania uczniów rynkiem pracy wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. Dlatego zadeklarowaliśmy swój udział w tym przedsięwzięciu.

Wydania: