"Nowy" agalitaryzm czyli "Szkoła Równych Szans"

Autor: 
Danuta Chmielarz

Egalitaryzm jako kierunek działań w oświacie pojawił się na krótko w drugiej połowie minionego wieku; miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z małych, zaniedbanych często środowisk - osiedlowych, wiejskich, małomiasteczkowych, tworzenie szkół gminnych. Mieli go realizować nauczyciele, wspierani przez własną pomysłowość, zaangażowanie, często poświęcenie. Nikt nie mówił nawet o dodatkowych pieniądzach, o specjalistach pomagających pokonywać trudności. Opierał się więc ubiegłowieczny egalitaryzm na siłaczkach z Żeromskiego wziętych, na pasji i powołaniu.
Wiele się od tamtego czasu zmieniło. Pomysły wspierające „ego” ówczesnych ministrów edukacji zastąpiły projekty i programy unijne. Jednym z nich jest projekt „Szkoła Równych Szans” w Szczytnej realizowany w SP i Gimnazjum.
Realizowany jest on poprzez: 1/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z j. polskiego, angielskiego, matematyki); 2/ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne; 3/ zaj. pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, czyli po prostu koła zainteresowań; 4/ pomoc i opiekę psychologiczną, pedagogiczną i socjoterapeutyczną. Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą mogli wziąć udział w bezpłatnych wycieczkach, wyjazdach studyjnych, warsztatach.
Zajęcia organizowane są w takich godzinach (pozalekcyjnych), by nie były dodatkowym utrudnieniem dla ich uczestników; dla uczniów Gimnazjum także w budynku SP im. Orła Białego; mają określoną liczbę uczestników, bywają indywidualne; nauczyciele i specjaliści zatrudnieni do ich prowadzenia otrzymują wynagrodzenie.
Pojedynczy uczeń może zadeklarować udział w jednym, ale i kilku zajęciach, w zależności od potrzeb i zainteresowań. W Gimnazjum w projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie - 160 osób, w SP jeszcze nie wszyscy zadeklarowali swój udział, ale zainteresowanie jest duże i wciąż zgłaszają się chętni. Jak mówi „Informator o projekcie” wydany przez gminę Szczytna „w ciągu 1,5 roku realizowane będą programy rozwojowe, które w kompleksowy sposób przyczynią się do rozwoju obu placówek i podniesienia jakości nauczania, a tym samym wyrównania szans edukacyjnych”. Realizację projektu koordynuje specjalnie utworzone biuro projektu.
Tak więc zapomniany już egalitaryzm, zastąpiony projektem i programem unijnym, wsparty unijnymi środkami i rodzimymi specjalistami ma szansę rzeczywiście wyrównać szanse, ale tylko tych, którzy tego chcą. Warto więc skorzystać.

Wydania: