Konkurs o Doroczną Nagrodę Starosty "Róża Kłodzka" za 2009 rok

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie

Nagroda Starosty „Róża Kłodzka” będzie przyznana osobom, instytucjom oraz organizacjom, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku dla społeczności powiatu kłodzkiego w następujących kategoriach: gmina, pracodawca, produkt turystyczny, animator sportu, animator kultury, inwestycja roku, wolontariusz roku, osobowość powiatu. Zwycięzcy w każdej kategorii, spośród nominowanych zostaną wyróżnieni podczas uroczystości rozdania Nagród Starosty „Róża Kłodzka” 29 stycznia 2010 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Wszyscy laureaci otrzymają statuetkę „Róży Kłodzkiej” oraz Dyplom Starosty Kłodzkiego. Osoby wyróżnione w kategoriach: animator sportu, animator kultury, wolontariusz roku, otrzymają również nagrody finansowe. Dodatkowo laureat w kategorii „Osobowość powiatu” otrzyma honorowy tytuł i medal pamiątkowy „TERRAE GLACENSIS CIVIS”
Decyzją Kapituły, w składzie:
Starosta Kłodzki - Krzysztof Baldy; Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego - Dariusz Kłonowski; Wicestarosta Kłodzki - Marek Bogdał; Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Maciej Awiżeń; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Krzysztof Bolisęga; Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jacek Kubicki,
do Konkursuo Doroczną Nagrodę Starosty „Różą Kłodzka” nominowani zostali:
GMINA ROKU:
• Gmina Kłodzko
• Gmina Miejska Kłodzko
PRACODAWCA:
• Spółka „Stolplast” w Szalejowie Górnym
• „Meblex” Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł.
• „Kerzen” Marzena i Ryszard Orliccy
PRODUKT TURYSTYCZNY:
• „Dni Świętego Floriana”
• „Lądecki wehikuł czasu”
• „IV Dni Twierdzy Kłodzkiej”
ANIMATOR SPORTU:
• Uczniowski Klub Sportowy „Orlica” Duszniki Zdrój
• Uczniowski Integracyjny Klub
Sportowy „Sprawni Razem” w Kłodzku
• Automobilklub Ziemi Kłodzkiej
ANIMATOR KULTURY:
• Renata Fiałkowska-Duma
• Wojciech Heliński
• Stanisław Paluszek
WOLONTARIUSZ ROKU:
• Nieformalne Stowarzyszenie „Klika” T.Karch
• Józef Plichta
• Paweł Błachowicz
INWESTYCJA ROKU:
• Przebudowa i remont dróg w Kłodzku
• E.F. Progress V Spółka z o.o.
• Spółka „Stolplast” w Szalejowie Górnym
OSOBOWOŚĆ POWIATU:
• Ks. biskup prof. dr hab. Ignacy Dec
• Arno Herzig i Małgorzata Ruchniewicz
Oceniając w kat.: "Gmina roku" brano pod uwagę: przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym organizowane
w danym roku przez gminę np. liczba imprez, zasięg, wydawnictwa itp, wspieranie działań kulturalnych tj. nakłady na kulturę, imprezy itp. oraz inwestycje gminne, nakłady na inwestycje w stosunku do budżetu, pozyskane samodzielnie przez gminę środki zewnętrzne itp.
W kat.: "Pracodawca roku" liczyła się liczba stworzonych nowych miejsc pracy, działalność socjalna na rzecz zatrudnionych pracowników oraz inwestycje i modernizacje służące poprawie warunków pracy.
Zasięg imprezy promocyjnej lub wydawnictwa, filmu itp., liczba uczestników, a także innowacyjność i pomysłowość, to cechy "Produktu turystycznego roku".
Nominowani w kat. "Animator sportu" oceniani byli pod względem promowania powiatu kłodzkiego poprzez sport oraz działania sportowo-rekreacyjne na rzecz dzieci i młodzieży
W kat. "Animator kultury" ważna była: twórczość, organizacja imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym.
Nakłady finansowe, pozyskane przez inwestora środki zewnętrzne oraz wpływ na rozwój gospodarczy powiatu zdecydowały o wyborze nominowanych w kat. "Inwestycja roku".
"Wolontariusz roku": działał charytatywnie, społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych społecznie, organizował przedsięwzięcia integracyjne, itp.
"Osobowość powiatu" to osoby - nie tylko mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego – które przyczyniają się do promocji Powiatu, do rozwoju gospodarczego, społecznego itp.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.powiat.klodzko.pl

Wydania: