Czy zauważasz zmiany na lepsze w twojej miejscowości?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ jest jak było, d/ inne
Pytanie sondażowe nr 285 brzmiało: Jak oceniasz pracę służb drogowych? (ocena „szkolna” od 1 do 6) A oto odpowiedzi: 1 - 23,62 % naszych respondentów „nie zalicza drogowcom egzaminu”, 2 - 18,90 %, 3 - 27,56%, 4 - 18,11%, 5 - 7,88 %, 6 - 3,93% ... ja bym im dała i 6+ - kochane chłopaki - po raz pierwszy od niepamiętnych czasów miałam drogę do siebie odśnieżoną... I tak to było - wsie, oddalone zabudowania - zdarzało się, że było pięknie - a „jedynki” dawali najczęściej mieszkańcy dużych miast - szczególnie Kłodzko się nie spisało.

Wydania: