Będzie sprawniej!

Autor: 
inf. Senator RP Stanisław Jurcewicz

Proponowane zmiany w ustawie wprowadzają nowe przepisy usprawniające działania rady gminy, rady powiatu, a także sejmiku województwa w sytuacji kiedy przewodniczący i jego zastępcy zrzekają się jednocześnie swoich stanowisk.
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Biorąc pod uwagę właśnie te aspekty, zmiana ustawy poprzez dodanie nowych przepisów usprawni ich działanie.
30 grudnia 2007 r. w jednej z gmin miało miejsce takie właśnie zdarzenie i znacznie opóźniło to działanie organów rady gminy. Poprzez rezygnację przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można było zwołać sesji rady, podczas której miało nastąpić wybranie nowych osób na dane stanowiska. Projekt proponuje, aby zwoływaniem posiedzeń mających na celu wybór nowych władz zajmowali się odpowiedni wojewodowie.
Wprowadzone zmiany ustawy nie pociągają za sobą żadnych zmian w budżecie państwa i bez wątpliwości pomagają zapobiec przyszłym komplikacjom w funkcjonowaniu organów stanowiących poszczególnych gmin.
Powyższe rozwiązania spowodują, że działanie rad będzie sprawniejsze.

Wydania: