Informacje z działalności posła Jakuba Szulca

Autor: 
Biuro Poselskie Jakuba Szulca

Spotkania i wydarzenia
13.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie dotyczące postępowania w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sekretarz stanu Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził spotkanie w sprawie omówienia trybów postępowań oraz wspólnej strategii postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w kwestii prowadzonych spraw sądowych, gdzie stroną jest Ministerstwo Zdrowia.
14.01.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów
Sekretarz stanu Jakub Szulc podczas posiedzenia referował punkt 22 porządku obrad, dotyczący stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej .
14.01.2010 r., Warszawa, Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie robocze. Wiceminister Jakub Szulc otworzył oraz poprowadził spotkanie robocze Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
14.01.2010 r., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. Wiceminister Jakub Szulc wziął udział w posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. Podczas posiedzenia omówiono stan prac nad strategiami sektorowymi, zaprezentowano dokument “Polska w Unii Europejskiej w świetle wyzwań zidentyfikowanych w raporcie “Polska 2030” oraz dyskutowano nad propozycjami członków dotyczącymi prac Komitetu Koordynacyjnego.
Więcej na www.jszulc.pl
Kalendarz 18.01 – 24.01.2010 r.
20.01., Warszawa, Sejm RP, Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia; 20.01., Warszawa, Hotel Bristol, Gala STU 2010; 20.01., Warszawa, Sejm RP - 59. Posiedzenie Sejmu RP; 21.01., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów; 22.01., Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie inicjujące i programujące prace nad Strategią Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydania: