Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika - Sienna 5.12.2009

Autor: 
R. Wojtaszek

Z na razie niewielkim gronem entuzjastów podjęliśmy próbę podjęcia działań zmierzających do zaktywizowania grupy gestorów bazy turystycznej na rzecz szybszego rozwoju potencjału tej bazy i jej efektywności. Mówiąc prosto i krótko chcemy poszukać rozwiązań, które obok i przy współpracy z Gminą zapewnią wzrost przychodów z tej podstawowej obecnie działalności gospodarczej i pozwolą na jej szybszy rozwój.
W wyniku obecnych, zimowych inwestycji w Ośrodku Czarna Góra i przewidywanych dalszych także w Kamienicy (park linowy) dla oferty letniej pojawia się jakościowo nowa sytuacja. Atuty naszego regionu, poza wspomnianymi obiektami narciarskimi wraz z Jaskinią Niedźwiedzią, zalewem, Centrum Sportu i Rekreacji, sztolnią i innym atrakcjami dają szansę na pełniejsze ich wykorzystanie a przez to zwiększenie naszych przychodów. Powinniśmy bardziej zdecydowanie przyjmować do świadomości, że oferowanie samych tylko noclegów to dzisiaj stanowczo za mało aby pozyskiwać turystów. Nie mamy w gminie dużych obiektów, które samodzielnie mogłyby oferować zróżnicowane formy wypoczynku. Dzisiaj turyści oczekują rozrywki, aktywnych form turystyki, rekreacji i sportu w warunkach jej zorganizowania a nie tylko wyposażenia ich w mapę szlaków turystycznych na zasadzie „idźcie zobaczcie jak tam ładnie”. Mamy doskonałe tereny do aktywnego spędzania czasu ale nie oferujemy tego w sposób zorganizowany. A dzisiejszy turysta, nauczony pobytami np. w Austrii, oczekuje, że oferty dostanie praktycznie na tacy i już przed wyjazdem będzie znał ich treść. Proszę nie odbierać tego jako żart ale znam oferty „wczasów odchudzających” w Szklarskiej Porębie gdzie gość, płacąc 2000 zł za tygodniowy pobyt nie tylko mało je ale jeszcze dobrze za to płaci. Powiększenie naszych przychodów leży więc obecnie w sferze dodatkowych ofert bo na noclegach i wyżywieniu wiele więcej nie zarobimy.
Organizacja specjalizowanych pobytów, przy dużym rozdrobnieniu bazy wymaga wspólnych działań . Oczywiście nie tylko ze strony obiektów noclegowych ale właścicieli atrakcji, które powinniśmy wspólnie wykorzystać do tworzenia ofert i wspólnie sprzedawać we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i innych miastach, skąd najczęściej mamy gości, jak też pojawić się tam gdzie o nas nikt nie słyszał. Można to łatwo osiągnąć tworząc rodzaj biura turystycznego, na które musielibyśmy wyłożyć pieniądze, których nadmiaru nie posiadamy. Pozostaje zatem podział pracy i współdziałanie w trzech zasadniczych kierunkach:
* Poprawa wizerunku
* Strategia i ekonomia
* Promocja
Poprawa wizerunku miejscowości w Gminie.
W ostatnich latach w gminie zrealizowano i realizuje się szereg inwestycji komunalnych (kanalizacja, wodociągi, drogi, oświetlenie). Potrzeby są oczywiście nadal duże ale te działania cieszą. Nie przekłada się to jednak w sposób widoczny na poprawę wizerunku naszego regionu z punktu widzenia turysty. Zadbane, schludne obiekty mamy ale ich otoczenie przedstawia wiele do życzenia.
Szczególnie istotna jest tu sprawa Siennej, która jest zaniedbana pod względem inwestycyjnym (drogi, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę) a jej wizerunek przedstawia dla turysty stan opłakany (wszechobecne budki, drewutnie na widoku publicznym, zarośnięte, nieuprzątnięte działki, płoty itp.). Spróbujemy podjąć działania, które ten stan zmienią nie tylko w Siennej, ale przy założeniu inicjatyw lokalnych.
Musimy wszyscy przekonać się do tego, że dla turysty wizerunek Stronia i Siennej jako miejsca największego przedsięwzięcia turystycznego w Gminie, stanowiącego główny magnes przyciągających ich w nasze strony, jest najistotniejszy. O ile wizerunek Stronia istotnie poprawia się z roku na rok, to poza dbałością o własne obiekty, zaniedbujemy troskę o ogólną prezentację naszych miejscowości. Jeśli chcemy, aby w nasz region przyjeżdżało 200.000 turystów pobytowych (nie liczymy jednodniowych przyjazdów na narty czy do Jaskini Niedźwiedziej) rocznie to Stronie musi stać się centrum regionu na miarę Karpacza czy odżywającego Świeradowa. Dzisiaj liczba ta jest w granicach 85.000 – 90.000 (licząc średni pobyt 3 dni).
Rachunek ekonomiczny i strategia
Stoi przed nami trudne zadanie przekonania się o potrzebie zmiany strategii naszych działań w zakresie pozyskiwania większej liczby turystów. Obecnie każdy z nas działa praktycznie wyłącznie na własną rękę a pojedyncze przykłady współdziałania niewiele tu zmieniają. Nie trudno odnieść wrażenie, że dominującym sposobem naszego myślenia jest konkurencja a nie współpraca w realizacji celu, który dla każdego z nas jest taki sam – powiększenie przychodów ze swojej działalności. W ten sposób zamykamy się w kręgu niemożności: nie rozwijamy się bo mamy zbyt małe przychody, a one są małe, bo mamy mało turystów. Możemy zatem trwać w takim stanie wegetacji lub spróbować ten stan zmienić.
Policzmy: w Gminie jest około 2.000 miejsc noclegowych. Gość zostawia w obiekcie noclegowym z wyżywieniem średnio – uwzględniając wyższe sezonowe stawki - 80 zł. W Polsce ośrodki górskie mają średnioroczne obłożenie 35%. Zatem nasz przychód jedynie z tego tytułu powinien wynieść minimum ponad 20 mln zł. Nie liczymy tu dodatkowych wydatków konsumpcyjnych, na usługi, imprezy itp., które z reguły dają dodatkowo podobną kwotę. Czy takie pieniądze zostają rocznie w Gminie? Osobiście wątpię.
Stronie jako gmina może zacząć poważnie liczyć się na turystycznej mapie Polski jeśli liczba oferowanych miejsc noclegowych osiągnie przynajmniej 5.000 i około 1.500 miejsc gastronomicznych. Przyjmując powyższe założenia, to ilość pieniędzy, jaką turyści zostawią w gminie, przekroczy z naddatkiem 50 mln zł. Jest to szacunek zaniżony ponieważ zwiększona liczba turystów powoduje powstanie dodatkowych, nieopłacalnych dziś usług, na które wydadzą oni pieniądze.
Ktoś powie: mam 12 miejsc noclegowych, zapełniają mi je praktycznie stali goście i nowych nie przyjmę. Odpowiem zatem: dlaczego 12 miejsc a nie 24? Dzisiaj ryzyko inwestycyjne jest dość duże, trudno o kredyty. Ale mimo to powstają nowe obiekty (i bardzo dobrze). Obniżenie ryzyka inwestycyjnego na nowe miejsca będzie miało miejsce jedynie przy stałym wzroście liczby odwiedzających nas turystów. Aby to osiągnąć potrzebne jest:
* Przyciąganie nowych inwestorów poprzez oferty Gminy i właścicieli terenów
* Zmiana naszego patrzenia na nowych inwestorów nie jako na konkurentów ale sojuszników
* Radykalna poprawa promocji przy niewielkim wzroście nakładów (możliwe jedynie poprzez wspólne działania)
* Stronie jako centrum regionu musi posiadać ofertę, jakiej oczekują turyści a więc rozrywka jaką oferują takie ośrodki jak Karpacz czy bliska Polanica, w której o godz. drugiej w nocy można spokojnie zjeść schabowego nawet poza sezonem. Muszą pojawić się duże obiekty oferujące wieczorową rozrywkę o charakterze masowym, na którą nigdy nie będzie stać tych małych, kameralnych i dodatkowo porozrzucanych po mieście. Musi pojawić się centrum wokół takiego obiektu, z mniejszymi, kameralnymi obiektami.
W naszym Stroniu po 20-tej świszcze wiatr i jedynie 2 – 3 znane miejsca wskazują na obecność ludzi.
Promocja – to podstawowe zadanie na najbliższy okres. Przewidujemy następujące działania:
a. Utworzenie z pomocą Gminy Centrum Informacji Turystycznej o ofercie turystycznej Gminy, wolnych miejscach itp. Do wykonania: Opracowanie systemu komputerowego i obsługi (miejsce, etat, telefon, dostęp do Internetu). Pozyskanie sprzętu (komputer, oprogramowanie, telefon). Ustalenie sposobu finansowania
b. Wydanie informatora dla turysty w postaci mapy z naniesionymi atrakcjami, obiektami, usługami – projekt będzie realizowany w oparciu o zgłoszenie Gminy do programów unijnych
c. Przygotowanie pilotowego projektu realizacji ścieżek spacerowych, tras rowerowych i pieszych w oparciu o zgłoszony przez Gminę udział w projekcie LIDER
d. Opracowanie i uruchomienie witryny inter. www.masywsnieznika.pl z transferem na stronę www.stronie.pl (dostęp do danych z obu witryn). Pierwsza z domen jest zarejestrowana i opłacona do grudnia 2010 r. Do wykonania jest: Projekt witryny (koszt ok. 3.000 zł). Zakupienie tzw. hostingu strony czyli miejsca na serwerze o dobrym dostępie (ok. 300 zł/rok). Zebranie danych o obiektach, usługach, ofertach itp.
e. Współudział z Gminą w targach turystycznych we Wrocławiu 12-14.02. 2009. Koszty ekspozycji poniesie Gmina. Chcemy współpracować z Referatem Promocji w przygotowaniu programu i materiałów. Koszt produkcji materiałów zbiorczych będzie zdecydowanie niższy od indywidualnych ulotek, które oczywiście mogą być prezentowane bez ograniczeń. Stowarzyszenie zadba o możliwie najlepszą prezentację oferty swoich członków.
f. Współpraca z Gminą i koordynacja imprez lokalnych
g. Udział w projekcie Szlak Marianny Orańskiej
h. Pomoc w dostępie do funduszy unijnych
Sprawy organizacyjne
Stowarzyszenie nie posiada etatowych pracowników i póki co takiej możliwości nie widzimy. W tej sytuacji możliwe są jedynie dwie formy funkcjonowania:
* Promocja realizowana przez zarząd stowarzyszenia przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
* Inicjatywy lokalne członków stowarzyszenia w obrębie miejscowości lub ich grup np.:
* Goszów, Gierałtów Stary i Nowy,
* Kletno, Stara Morawa,
* Nowa Morawa, Bolesławów, Kamienica
* Stronie, Strachocin,
* Stronie Wieś, Sienna.
Jako stowarzyszenie będziemy starali się pozyskać nowych członków, zwłaszcza tam, gdzie nie mamy reprezentantów. Jednakże nasze działania nic tu nie stworzą same bez chęci współpracy ze strony potencjalnych członków stowarzyszenia. Jest oczywiste, że w takim przypadku będziemy musieli ograniczyć nasze działania do tych miejscowości, gdzie na współpracę można będzie liczyć. Członkowie stowarzyszenia są zobowiązani łożyć na finansowanie jego działalności (bez kosztów osobowych). Zrozumiałe zatem, że przygotowywane oferty będą otrzymywać na atrakcyjnych warunkach. Zawsze jednak każda oferta, zgodnie z naszą filozofią, będzie otwarta dla wszystkich, oczywiście na zasadach komercyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że entuzjazm wielu z Państwa do takich stowarzyszeń jest umiarkowany i ten pogląd będziemy szanować. Liczymy jednak na to, że znajdziemy partnerów, którzy zechcą się przyłączyć i wesprzeć wspólne działania. Stowarzyszenie nie posiada własnej siedziby, własnego telefonu i sprzętu. Póki co korzysta ono gościnnie i bezpłatnie z biura Puchaczówki w Siennej i jego wyposażenia. Tel. kontaktowym i adresem mailowym są tymczasowo: tel. 74 813 0943 i biuro@puchaczowka.pl.
Po uruchomieniu strony www.ma-sywsnieznika.pl informacje i kontakt zostanie Państwu przedstawiony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma wpisaną do rejestru działalność gospodarczą a wynikające stąd możliwości oferuje wszystkim, którzy mają pomysły na skorzystanie z tego faktu.
Spotkanie w dn. 4 grudnia w Puchaczówce.
Na spotkanie przybyło około 40 osób. W kolejności przedstawiono następujące informacje:
Burmistrz, p. Zb. Łopusiewicz poinformował m.in. o:
- Wystawieniu gminnego stanowiska na targach turystycznych we Wrocławiu z powodu złych opinii o takim stoisku, organizowanym przez starostwo w Poznaniu
- Projektach pozyskania funduszy na pokrycie kosztów wskazanych wyżej w akapicie Promocja (Lider, Szlak Marianny Orańskiej, wydawnictwa reklamowe)
- Podjętych działaniach dla odnowy huty
- Pomocy gminy dla utworzenia Centrum Informacji Turystycznej
- Możliwości udzielenia przez gminę gwarancji przy niektórych projektach adresowanych do funduszy unijnych.
Przedstawiciele Czarnej Góry przedstawili prezentację inwestycji realizowanych w swoim obiekcie (szczegóły dostępne także na stronie www.czarna-gora.pl ), w szczególności nowy system naśnieżania, dwie nowe koleje i uzupełnione orczyki oraz inwestycje towarzyszące – parkingi, zbiornik itp.
Przedstawiciele Kamienicy poinformowali o szykowanym projekcie parku linowego.
Pani Irena Foremnik przedstawiła propozycję organizacji imprez (ich zestawienie prześlemy Państwu po ich otrzymaniu w formie elektronicznej).
Z naszej strony przedstawiliśmy skrótowo wymienione wyżej zadania promocyjne.
Spotkanie zakończono lampką winą a w pośpiechu zapomnieliśmy o życzeniach świątecznych i noworocznych, które niniejszym, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Państwu składam.

Wydania: