Projekt "No to w drogę ... na spotkanie z regionem" zakończony

Autor: 
Gabriela Naporowska-Rodak

18 grudnia Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju zakończyła oficjalnie prowadzony od czerwca projekt „No to w drogę...na spotkanie z regionem”, realizowany ściśle ze świetlicami środowiskowymi Gminy Lądek Zdrój i skierowany do młodych czytelników, współfinansowany przez Fundację Kronenberga przy CITI Handlowy. Celem tego edukacyjnego projektu było przybliżenie dzieciom historii i geografii Ziemi Kłodzkiej, pobudzenie w nich głębszego zainteresowania naszym regionem poprzez lekcje biblioteczne i zwiedzanie najciekawszych miejsc Ziemi Kłodzkiej. Dzieci zwiedziły Lądek Zdrój oraz Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju, Twierdzę w Kłodzku, Kopalnię Złota w Złotym Stoku i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Celem naszym była również promocja biblioteki, integracja instytucji i środowisk oraz propagowanie profilaktyki wychowawczej. Finałem projektu były konkursy: „Czy znasz Ziemię Kłodzką?” oraz konkurs na „Dzienniczek podróży”, pracę literacko- plastyczną, ilustrującą poznane miejsca.
W uroczystym zakończeniu brali udział zaproszeni goście i dzieci uczestniczące w zadaniach projektowych. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez dzieci ze świetlic środowiskowych z Radochowa i Lądka Zdroju. Potem nastąpiłoogłoszenie wyników konkursów projektowych, na co dzieci czekały z niecierpliwością. Pierwszy z konkursów to konkurs wiedzy o Ziemi Kłodzkiej, przeprowadzony w dwóch kategoriach.
W kategorii „młodsi” nagrody otrzymali: I miejsce- Bartosz Kret, II miejsce- Wiktoria Tomasik i Daria Gargała. W kategorii „starsi” nagrody otrzymali: I miejsce- Emilia Kwaszyńska, II miejsce- Kamila Grzanka, III miejsce- Rafał Gąsiorek. Wśród nagród znalazły się plecaki, śpiwory, karimaty, termosy, piłki oraz książki. Drugi konkurs to konkurs na „Dzienniczek podróży”. W tym przypadku autorzy wszystkich prac konkursowych otrzymali nagrody rzeczowe (gry i zegarki): Jakub Gręda, Sandra Pająkiewicz, Emilia Kwaszyńska, Klaudia Węgrzyn, Natalia Teplicka, Dominika Żołopa, Sandra Brudnik, Kamila Grzanka, Daria Mazurkiewicz i za pracę zbiorową świetlica środowiskowa „Zaczarowana kraina” z Lądka Zdroju.
W imieniu biblioteki dziękuję serdecznie wszystkim, którzy współpracowali z nami przy realizacji projektu i przyczynili się do jego niewątpliwego sukcesu.

Wydania: