2-Bystrzycki Kwartet Gitarowy w drodze na przesłuchanie konkursowe w Koszalinie.jpg