XXVII Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych

XXVII Bystrzycki Konkurs Zespołów Kameralnych

Honorowy patronat nad XXVII Bystrzyckim Konkursem Zespołów Kameralnych objęli: - Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, - Starosta Kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, - Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. Do konkursowego jury zaproszenie przyjęli wybitni specjaliści w zakresie muzykowania zespołowego: - dr hab Wojciech Rodek (AM we Wrocławiu), - mgr Piotr Kosarga (AM w Poznaniu), - mgr Elżbieta Hołowiak-Ziółek (OSM I i II st. we Wrocławiu).