Wieczór z Ryszardem Bilanem

Wieczór z Ryszardem Bilanem

22.10, godz. 17.00 Wieczór z Ryszardem Bilanem, w programie: wernisaż wystawy, spotkanie z artystą urozmaicone występem poetycko – muzycznym w wykonaniu między innymi Ewy Żurakowskiej i Kapeli Zielonych Granic.
Ryszard Bilan urodził się w rzemieślniczej rodzinie żydowskiej w Krakowie. Od 1950 rodzina Bilanów zamieszkała w Kłodzku. W 1960 po nieudanej próbie podjęcia nauki we wrocławskim Liceum Plastycznym Ryszard Bilan rozpoczął ją w Zasadniczej Szkole Zawodowej Przemysłu Szklarskiego w Szczytnej a następnie w Technikum Przemysłu Szklarskiego, gdzie zdał maturę. W Szczytnie poznał animatorów polskiej szkoły szkła artystycznego Zbigniewa Horobowego i Witolda Turkiewicza. Krótko pracował jako szlifierz kamieni półszlachetnych. Ugruntowanie się jego świadomości narodowej powoduje wyjazd wraz z żoną do Izraela, w Jerozolimie studiuje w Akademii Sztuki i Projektowania Betzalei na Wydziale Grafiki Użytkowej. Po ukończeni studiów rozpoczyna samodzielną twórczość wspieraną otrzymywanymi stypendiami m.in. w 1974 2-letnie stypendium rządu francuskiego w L’ École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, co również ułatwia mu kontakty ze artystycznym środowiskiem paryskim. Jego pierwsza wystawa indywidualna ma miejsce w Jerozolimie w 1976. Otrzymuje I nagrodę za grafikę na wystawie stypendystów francuskich w Paryżu. W roku 1980, po kryzysie twórczym, powraca do klasycznego malarstwa, konstruuje rzeźby z drutu, interesuje się grafika komputerową. W 1988 wraz z rodziną przyjeżdża z wizytą do Polski. Odnawia kontakty i od tego czasu jego prace są często wystawiane, przede wszystkim w łódzkiej Galerii 86, gdzie miał kilka indywidualnych wystaw – ostatnią w bieżącym roku podczas trwania Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Z tej okazji został wydany obszerny katalog przybliżający życie i twórczość tego artysty. Uprawia malarstwo w duchu abstrakcji lirycznej o mocnej kolorystyce i ekspresyjnej formie. Mieszka w Izraelu i Paryżu.