Starostwo kłodzkie informuje: Spotkanie z burmistrzami i wójtami powiatu kłodzkiego

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Starosta kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk i etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Michał Cisakowski spotkali się 24 czerwca z burmistrzami i wójtami powiatu kłodzkiego. Głównym tematem spotkania inaugurującego współpracę samorządów była opieka zdrowotna w powiecie kłodzkim.
Moje drzwi są zawsze otwarte dla wójtów i burmistrzów. Zapraszam serdecznie, chętnie pomogę w rozwiązaniu każdego problemu – rozpoczęła posiedzenie starosta kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk.
W czasie spotkania o sukcesach, wyzwaniach i problemach służby zdrowia w naszym regionie, opowiadała Jadwiga Radziejewska, dyrektor kłodzkiego ZOZ-u.
W trakcie blisko dwugodzinnej debaty zaplanowano wspólne wystąpienie dotyczące budowy S8 w wariancie z tunelem pod Górami Bardzkimi. Oczekuje się także na efekty rozmów na szczeblu ministerstw Polski z Czechami, dotyczących planów kontynuacji drogi szybkiego ruchy po stronie czeskiej. Kolejnym ważnym tematem, na jaki rozmawiano, było planowane powiększenie Parku Narodowego Gór Stołowych.
Było to pierwsze tego typu spotkanie w obecnej kadencji samorządu. Będą się one odbywać kwartalnie, a w ich trakcie poruszane zostaną najważniejsze problemy do rozwiązania.
Na zakończenie starosta Jędrzejewska-Skrzypczyk podziękowała gościom za przybycie. Frekwencja dopisała, na sali było 13 z 14 przedstawicieli gmin powiatu.