Starostwo kłodzkie informuje: Odznaka Honorowa dla Starosty Kłodzkiego

01.jpg
02.jpg
03.jpg

6 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki z rąk Macieja Awiżenia wojewody dolnośląskiego otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jak podkreślił Wojewoda: – „Od wielu lat w urzędach miast, gmin i powiatów pracują ludzie zdeterminowani, którzy z poświęceniem działają dla wspólnego dobra swoich Małych Ojczyzn. Takim człowiekiem jest właśnie Pani. Dziękuję za wytężony wysiłek, poświęcenie i codzienne zaangażowanie”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na kanwie zawodowej, jak również osobistej. Foto: DUW