Starostwo Kłodzkie informuje: Miodobranie w pasiece starosty

01.jpg
02.jpg

W połowie maja, miało miejsce miodobranie w pasiece Starosty Kłodzkiego ulokowanej na tarasie w budynku starostwa przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku. W tym roku pszczoły zapełniły ule nektarem 2 tygodnie wcześniej niż zwykle. Rośliny z okolicznych parków, klombów i ogródków zakwitły obficie. Z 3 uli pasieki udało się pozyskać około 18 litrów miodu wielokwiatowego.
Pasieką Starosty Kłodzkiego opiekuje się pan Henryk Cieślik, doświadczony pszczelarz, członek „Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej”, zawodowo emerytowany były wychowawca w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.
Starostwo od wielu lat wspiera pszczelarzy z powiatu kłodzkiego, realizując wspólnie wiele projektów edukacyjnych i promocyjnych, w tym coroczny konkurs „Wzorowa pasieka powiatu kłodzkiego”.
Pachnący miód, w kolorze złota zostanie teraz przeznaczony na cele promocyjne powiatu.