Jubileusz X-lecia Oddziałów Psychiatrycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
004.jpg
007.jpg

Władze Powiatu Kłodzkiego: Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki oraz Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu, na zaproszenie Jadwigi Radziejewskiej dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, wzięli udział w obchodach jubileuszu X-lecia działalności Oddziałów Psychiatrycznych.
W spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, wzięli również udział przedstawiciele samorządu miasta i gminy Kłodzko, przedstawiciele współpracujących instytucji i zaproszeni goście.
Starosta, Wicestarosta i Członek Zarządu złożyli serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu pani dyrektor Jadwidze Radziejewskiej i ordynatorom Oddziałów Psychiatrycznych: Wojciechowi Idczakowi, Pawłowi Chludzińskiemu i Maciejowi Jędrychowi, a także przekazali podziękowania dla całego personelu Oddziałów Psychiatrii ZOZ w Kłodzku.
Obecnie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku działają trzy Oddziały Psychiatryczne:
1. Oddział Psychiatrii Ogólnej;
2. Oddział Psychiatrii o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia;
3. Oddział Psychiatrii o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia.
W związku z ogromną potrzebą świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii, jakie zauważa dyrekcja szpitala powiatowego, planowane jest stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w powiatowym szpitalu w Kłodzku.
Zdrowie psychiczne jest szalenie ważne na wszystkich etapach życia, od dzieciństwa poprzez dojrzewanie aż do dorosłości. Niepokojące dane i prognozy na temat zdrowia psychicznego pokazują, że zaburzenia psychiczne są poważnym i narastającym problemem na całym świecie, także w naszym kraju. W ostatnim czasie pandemia Covid-19 wywarła ogromny negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie ludzi na całym świecie, wiele osób doświadczyło i nadal doświadcza różnego rodzaju traum i depresji.
Dlatego tak ważna jest promocja i edukacja w temacie zdrowia psychicznego, a także informacja dla mieszkańców powiatu, że w ZOZ w Kłodzku, są miejsca ze specjalistami, gdzie można znaleźć pomoc w tej trudnej chorobie.
W ramach obchodów X-lecia powstania Oddziałów Psychiatrycznych w Podmiocie Leczniczym ZOZ w Kłodzku, w dniu 7.09.br. w godzinach 09:00-12:00 w Punkcie poradnictwa zdrowia psychicznego znajdującym się na Placu Jedności (dawny punkt wymazowy na dworcu), był do dyspozycji mieszkańców lekarz psychiatra.

Wydania: