Konferencja w Polanicy-Zdroju: Chrońmy nasze dzieci...

Konferencja w Polanicy-Zdroju: Chrońmy nasze dzieci...

Konferencja lokalna „Chrońmy nasze dzieci – bajka i inne teksty profilaktyczne, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce współczesnych problemów dzieci i młodzieży” - Polanica-Zdrój, 13-14 marca 2024 r. Udział w Konferencji i w warsztatach dla uczestników jest bezpłatny. Koszty udziału pokrywa gmina Polanica-Zdrój w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.