Bieżące wydanie

Starostwo Powiatowe informuje: SPOTKANIE WIELKANOCNE Z CZŁONKAMI POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W NOWEJ RUDZIE
02.jpg
01_n.jpg
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki na zaproszenie Reginy Sarneckiej przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Rudzie oraz członów, wzięła udział w piątkowym spotkaniu wielkanocnym. Jak zawsze czas spędzony wśród członków Związku, to miło spędzony czas, który służył rozmowom o ważnych sprawach seniorów. Był również czas na wspomnienia i wymianę opinii na temat pielęgnowania tradycji wielkanocnych. Spotkanie było również okazją do złożenia sobie życzeń wielkanocnych. Raz jeszcze, dziękujemy za zaproszenie.
Starostwo Powiatowe informuje: ZMIANY W DYŻUROWANIU APTEK ogólnodostępnych z terenu powiatu kłodzkiego
01aptekin.jpg
W celu doprecyzowania informacji dotyczącej zmiany w dyżurowaniu aptek, przedstawiamy co następuje: Zmiany dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy wynikają z nowelizacji Ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Zarząd Powiatu Kłodzkiego interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja Ustawy wprowadziła m.in. zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dyżurów aptek w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Obecnie NFZ zapłaci jedynie za dwie godziny pracy aptek w godzinach nocnych od 19.00 do 23.00 oraz za cztery godziny w dni wolne od pracy w godzinach 10....
Starostwo Powiatowe informuje: Dialog młodzieży z Ministrą
05.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, w poniedziałek 18 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku odbyło się spotkanie uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki z Barbarą Nowacką, ministrą edukacji. Uczniom towarzyszyli ich dyrektorzy i nauczyciele. Panią Ministrę przywitała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki. Spotkanie w liceum miało charakter otwarty, w którym to młodzież i jej problemy były najważniejsze. Młodzi ludzie zadawali pytania, które są dla nich istotne i dotyczyły m.in.: matur,...
Starostwo Powiatowe informuje: Powiat Kłodzki wśród 15 najlepszych samorządów w kraju
03.jpg
02.jpg
01.jpg
0002.jpg
0001.jpg
Podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (13 marca, w Karpaczu), starostowie z całej Polski zgromadzili się, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości naszych powiatów i miast na prawach powiatu. Porządek obrad obejmował m.in.: - dyskusję na temat działań Związku od ostatniego spotkania, - przygotowanie projektów stanowisk oraz strategii działania ZPP na nadchodzący okres. Wręczono także wyróżnienia za 25 lat działalności samorządu powiatowego. W centrum uwagi znalazły się również ważne tematy: finanse lokalne, edukacja, opieka nad rodzinami zastępczymi, wsparcie...
Starostwo Powiatowe informuje: WALNE ZGROMADZENIE EUROREGIONU GLACENSIS
02_n.jpg
01_n.jpg
W piątek 15 marca, w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Powiat Kłodzki podczas spotkania reprezentował Piotr Marchewka wicestarosta kłodzki. Podczas zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2023 r., podjęto uchwały, przedstawiono również informacje na temat Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Powiat Kłodzki jako członek Stowarzyszenia aktywnie korzysta ze środków finansowych...
Wieści z Gminy Nowa Ruda (1) - Podziękowania
07bWYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA 2.jpg
07aWYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA 1.jpg
WYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA W środę, 28 lutego odbyła się sesja Rady Gminy Nowa Ruda, na którą zaproszono wyjątkowych gości. Wójt Adrianna Mierzejewska i przewodnicząca Rady Bożena Sołek-Muzyka wraz z radnymi złożyły podziękowania dla Ireny Dąbek, prezes Noworudzkiego Koła Sybiraków oraz całej społeczności noworudzkich Sybiraków, na ręce Zarządu – Olgi Frydrych i Alicji Szybki. Przewodnicząca Rady Gminy przekazując kwiaty odczytała wiersz Stanisławy Wiatr-Partyki „Życiorys" i wspomniała datę 10 lutego 1940 r., kiedy miał miejsce pierwszy transport Polaków na Sybir. W głąb Związku Sowieckiego...
Wieści z Gminy Nowa Ruda (2) - 50 mln zł
0650 MILIONÓW ZŁOTYCH.jpg
50 MILIONÓW ZŁOTYCH Ponad 50 mln zł na inwestycje gminne współfinansowane ze środków unijnych. W Wałbrzychu uchwalono Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, co otworzyło drogę do pozyskania środków unijnych na planowane projekty. Na liście zaplanowanych w budżecie inwestycji znajdują się: 1. Zakup dwóch busów, który pozwoli na uruchomienie połączeń między wsiami i miastem. 2. Termomodernizacja kilkunastu budynków komunalnych i użyteczności publicznej. 3. Budowa ścieżki rowerowej z Dworu Górnego w kierunku Dworu Dolnego. 4. Termomodernizacja szkoły w Woliborzu. 5...
Wieści z Gminy Nowa Ruda (3)
05cOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 3.jpg
05dOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 4.jpg
05eOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 5.jpg
05bOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2.jpg
05aOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 1.jpg
02PEGAZIK.jpg
03WALCZĄ O TYTUŁ Zdjęcie z obchodów Dnia Kobiet w Jugowie.jpg
04BIEG TROPEM WILCZYM.jpg
01SOŁECKIE ŚWIĘTOWANIE Zdjęcie z Gminnego Dnia Kobiet w Czerwieńczycach.jpg
SOŁECKIE ŚWIĘTOWANIE W ostatnim czasie w sołectwach świętowano Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa. Wójt Adrianna Mierzejewska raz jeszcze składa serdeczne podziękowania Sołtysom naszych wsi za społeczną pracę, determinację i inicjatywę przyczyniającą się do poprawy życia mieszkańców. Wójt dziękuje sołtysowi Czerwieńczyc Piotrowi Radzikowi z Radą Sołecką oraz wszystkim osobom, które pomogły przygotować Gminny Dzień Kobiet w Czerwieńczycach. PEGAZIK W Bibliotece Publicznej w Ludwikowicach Kł. odbyły się gminne eliminacje do XXVII Konkursu Recytatorskiego „Pegazik". Wójt Adrianna Mierzejewska...
Starostwo Powiatowe informuje: Dobiegł końca remont w powiatowej placówce
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z dyrekcją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oglądali efekt końcowy przeprowadzonego remontu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Wyeksploatowane pomieszczenia po remoncie nabrały estetycznego wyglądu i w komfortowej, nowej odsłonie będą służyć naszym mieszkańcom oraz pracownikom. Całkowity koszt remontu wyniósł 139 tys. zł i był przeprowadzony etapami, na przełomie roku 2023 i 2024. Podczas prac budowlanych w placówce wyremontowano: korytarze, odmalowano pomieszczenia biurowe, wymieniono podłogi i posadzki, także...
Starostwo Powiatowe informuje: Nowa pracownia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
KSP doczekała się kolejnej pracowni fryzjerskiej. W piątek 22 marca br. została ona oficjalnie zaprezentowana. Na otwarcie przybyli przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - starosta kłodzki, Anita Piszko - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Agata Piętka - kierownik Referatu ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi. Gości powitała dyrekcja szkoły, a także nauczyciel zawodowy i uczniowie. Pracownia sfinansowała została z budżetu Powiatu Kłodzkiego - jej koszt to 68 000 zł. To ważna inwestycja w kształcenie, bowiem zawód fryzjera jest...
Starostwo Powiatowe informuje: KONKURS NAJLEPSZE INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – ROZSTRZYGNIĘTY
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
W czwartek 21 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przedstawicielom sołectw z terenu powiatu kłodzkiego, wręczone zostały promesy na realizację najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych. Promesy na realizację lokalnych inicjatyw poszczególnym sołectwom wręczyli: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki, Piotr Marchewka wicestarosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, członkowie Zarządu, radni Powiatu Kłodzkiego: Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Tadeusz Zieliński oraz Zbigniew Tur...
Starostwo Powiatowe informuje: Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – z Michałem Cisakowskim w Sejmie RP
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_an.jpg
Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, członkowie i przyjaciele naszego Stowarzyszenia, mieli okazję zwiedzić Sejm RP. Ciepłe przyjęcie naszej grupy w gabinecie pani Wicemarszałek, Jej doskonała rola, jako przewodnika podczas zwiedzania sal Sejmu, pozwoliły zobaczyć miejsca i wiele znanych postaci, które widzimy w telewizji. Na zakończenie wspólny obiad, radosne rozmowy z panią Wicemarszałek na długo zostaną w naszej pamięci. Całe przedsięwzięcie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu wiceprezesa Naszego Stowarzyszenia, pana Michała Cisakowskiego, licznym...
Starostwo Powiatowe informuje: Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
05_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
4 marca br. przy ul. Zajęczej w Kłodzku odbył się uroczysty apel z okazji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku. Na zaproszenie Rafała Chorzewskiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni parlamentarzyści i przedstawiciele rządu: Monika Wielichowska – wicemarszałek Sejmu RP, Paweł Gancarz – wiceminister infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Awiżeń wojewoda dolnośląski. Byli również przedstawiciele...
Robert Leszczyński: O dawnych wyborach w Kresowej Dolinie – lata 1950-90
Po pierwszych „przetarciach” wyborczych nowej władzy „ludowej” w Polsce z lat 1946-1947 (o tym przeczytaj w numerach „Bramy” nr 9-10 z IX i X ub.r.), sprawy publiczne nabrały na każdym szczeblu bardzo „narodowego” charakteru. Jakiekolwiek „wybory” były ustalane wcześniej na szczeblu rządzącej partii PZPR i jej ludowo-demokratycznych przystawek (ZSL i ZD) i ustawiane w postaci jedynie słusznej „narodowej” listy osób. Głosowanie odbywało się metodą bez „skreśleń” aby podkreślić jednomyślność władz proponujących listę osób do danego organu i obywateli dokonujących aktu poparcia w „narodowym...
Felieton Jana Pokrywki
!jan-pokrywka.jpg
* Replikony Jak wiadomo,mRNA w szczepionkach np. na covida służy do wysyłania instrukcji do naszych komórek w celu wytworzenia białka kolczastego (spike). Jednak w dotychczasowych „szprycach” mRNA szybko ulega rozpadowi, dlatego by “przedłużyć” żywotność mRNA dla potrzeb szczepionek, wymyślono nową generację szczepionek samowzmacniających się na Covid, zwanych replikonami, w których mRNA wchodzi na nowy poziom. Szczepionka, teraz już saRNA zawiera nie tylko gen na białko spike, ale także gen na białko zwane replikazą, umożliwiające samoreplikację RNA, co z kolei powoduje większą produkcję...
Mietek Kowalcze: Taki widok. Czytane dla fabuły (VI)
01reszka.jpg
Nie samą fabułą czytający żyją. Czasem coś trochę odmiennego bierzemy do przeczytania, a później na tapet. Ta wstępna, prosta parafraza biblijnego powiedzenia bardzo się nadaje do kilku zdań opinii o ważnej książce Pawła Reszki „Stolik z widokiem na Kreml”. Reporter i korespondent wojenny (zasadniczo z konfliktów zbrojnych w różnych obszarach dawnych Sowietów) tygodnika „Polityka” dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami-refleksjami z wielu lat pracy, ale też z głębokiego, emocjonalnego kontaktu z ludźmi i z miejscami właściwie z każdego zakątka dawnego ZSRR. Daje nam do poczytania...
Niekoniecznie regionalia, ale na pewno uniwersalia (4)
01Groen.jpg
Wszystkie prezentowane w tym cyklu książki trafiły do mnie dzięki Mirkowi, który nieustannie korzysta ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku (można więc je tam wypożyczyć!!!). Panie bibliotekarki, proponując szeroką gamę literatury, próbują zaspokoić głód czytelniczy Mirka, który w ten sposób nieustannie odbywa podróże po świecie, poznając różne kraje i ich obyczaje. Ale nie wystarczają mu już reportaże autorstwa naszych rodzimych autorów, woli sięgać po książki tłumaczone na język polski, autorstwa pisarzy różnych krajów. I to właśnie dzięki książkom obyczajowym...
Poetyckie opowieści spod znaku Helikonu – dwie książeczki, niewielkie ale smakowite – poleca Janusz Olearnik
02Jan Stypuła - poeta, wędrowiec przewodnik.jpg
01Aleksandra Wolf-Klimowicz.jpg
00001Logotyp Helikon.jpg
na zdjęciach: Aleksandra Wolf-Klimowicz i Jan Stypuła ** *Schody na wzgórze (Aleksandra Wolf-Klimowicz) W samym środku Polanicy-Zdroju wyrasta okazałe wzniesienie, nazywane wzgórzem kościelnym, u jego stóp płynie rzeka, do której spadają strome ściany skarpy. Jeszcze kilka lat temu to wspaniałe wzgórze nie było dostępne od strony rzeki, teren porośnięty gęstwiną nie nadawał się ani do spacerów, ani do podziwiania, ot, fragment zdziczałej, bezpańskiej przyrody. Ale nadszedł czas zmiany, polaniczanie postanowili włączyć ten teren do żywej przestrzeni miejskiej, udostępnić go do spacerów,...
KLUB LITERACKI HELIKON: Dziesięć pochwał kwietnia Janusza Olearnika
00001Logotyp Helikon.jpg
Pochwała 1. Gdyby ogłosić konkurs na miesiąc o najpiękniejszej nazwie, to myślę, że laureatem zostałby kwiecień. Nazwy pozostałych miesięcy raczej niewiele mówią np. styczeń, luty, czy nawet maj, albo kojarzą się nie najlepiej np. taki marzec rozmazany albo smutny listopad. A kwiecień to obietnica ukwiecenia świata, ubrania go w kolory, światło i kwiecie. Pochwała 2. Kwiecień jest miesiącem przebudzenia. Świat uśpiony zimowym chłodem, trochę wybudzony marcowymi obietnicami słońca, w kwietniu definitywnie powstaje do życia, wiosna rozkwita i budzi się, jak w tym przedwojennym wierszu Józefa...
Wiersze Helikonu
03.jpg
Na zdjęciu: Przed siedzibą Towarzystwa Miłośników Polanicy dumnie stoi miś polanicki, tym razem w stylizacji walentynkowej ** Agata Bień-Sadowska Wielkanocna opowieść Zieloną gałązkę na białym obrusie ułożę I znów będą to nasze święta Patrz żonkile już kwitną w ogrodzie A w starej brzozie szpaki znów będą miały pisklęta Las za domem wiosną rozbrzmiewa To dla ciebie śpiewają drzewa W Wielkanoc usiądę przy naszym stole Dzieląc z tobą zmartwychwstania opowieść ** Walentyna Anna Kubik Wiosna Słychać jej ciche kroki wplata słoneczne pocałunki w polne kwiaty cieszy się śpiewem skowronków i tańcem...
Nieznana historia Ziemi Kłodzkiej – spotkanie z Henrykiem Grzybowskim
02.jpg
01henryj1.jpg
22 marca w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyło się spotkanie z Henrykiem Grzybowskim, zapowiadane jako „Spotkanie z człowiekiem z pasją”! Wszyscy, którzy znają Henryka, wiedzą, że to prawda – to człowiek z pasją, pasją do historii naszego regionu, do różnych działań kulturalno-społecznych oraz publicystyczno-edytorskich. W notce biograficznej czytamy: Henryk Grzybowski – to przedsiębiorca, samorządowiec, społecznik. Z zamiłowania historyk, uczestnik warsztatów historycznych i konferencji. Redaktor i autor książki Polanica-Zdrój wczoraj i dziś, współautor albumu Polanica – czas, przestrzeń,...
MALWINA KARP i jej portrety świętych
02.jpg
01.jpg
12 marca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wernisażu wystawy malarstwa Malwiny Karp pt. „Poczet polskich świętych”. Nie po raz pierwszy zresztą, poprzednio bowiem obrazy artystki prezentowane były m.in. w Centrum Kultury Chrześcijańskiej oraz w Szkole Podstawowej w Krosnowicach. Ale wystawa co rusz się powiększa, powstają nowe prace (wszak świętych jest dość sporo), a więc za każdym razem poznajemy kolejne dzieła artystki i podziwiamy portery kolejnych świętych. Tym razem w Galerii pARTer w Kłodzkim Ośrodku Kultury oglądaliśmy już 18 prac olejnych, wielkoformatowych, utrzymanych w...
Spotkania literackie w PiMBP w Kłodzku - z Rafałem Becelą i Tomaszem Leśniowskim
05.jpg
04Bez nazwy-9.jpg
03Bez nazwy-5.jpg
001.jpg
*Rafał Becela Dnia 13 marca odbyło się spotkanie z autorem książek o tematyce kresowej, Rafałem Becelą. W utworach Autor przeprowadził wywiad ze swoją Babcią („Zapach wschodu"), a następnie ruszył również Jej śladami („W poszukiwaniu zapachu wschodu"). Niesamowicie emocjonująca rozmowa, pełna wzruszeń i humoru. Bardzo dziękujemy Autorowi za inspirujące spotkanie i trzymamy kciuki za realizację kolejnych planów literackich ** Tomasz Leśniowski – David Magen W przededniu Światowego Dnia Poezji 20 marca gościliśmy, pochodzącego z Nowej Rudy, poetę Tomasza Leśniowskiego znanego bardziej pod...
Starostwo Powiatowe informuje: Przyszłość jest kobietą?
04forum kobiet 2024 3.jpg
03forum kobiet 2024 5.jpg
02forum kobiet 2024 6.jpg
01forum kobiet 2024 7.jpg
W Centrum Kulturalno-Bibliotecznym z Żelaźnie 9 marca 2024 r. odbyło się VII Forum Kobiet „Przyszłość jest kobietą”. Organizatorami wydarzenia byli: Elżbieta Ulatowska - przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Małgorzata Jedrzejewska-Skrzypczyk - starosta kłodzki oraz Zbigniew Tur - wójt Gminy Kłodzko. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się m.in. Paweł Gancarz - wiceminister infrastruktury, Maciej Awiżeń - wojewoda dolnośląski, Anita Piszko - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Marek Mazurkiewicz radny powiatowy. Podczas forum miało miejsce wręczenie...
Starostwo Powiatowe informuje: Jesion wyniosły „Bolko” z Dusznik-Zdroju powalczy w konkursie ogólnopolskim o tytuł DRZEWA ROKU 2024
01Drzewo-Roku-2024_A3.jpg
01AAA.jpg
W ub.r., z inicjatywy Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk, starosty kłodzkiego, została przeprowadzona I edycja konkursu „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023”. Celem konkursu było wybranie wyjątkowego drzewa cechującego się ciekawą historią, stanowiącego ważny element przyrodniczy, kulturowy bądź historyczny oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i zmotywowanie ich do poszukiwań i zwracania uwagi na cenne obiekty przyrodnicze otaczające nas na co dzień. W wyniku konkursu, podczas głosowania internetowego, Drzewem Powiatu Kłodzkiego roku 2023 został Jesion wyniosły „Bolko” z...