I Bieg Górski w Zieleńcu

I Bieg Górski w Zieleńcu

23.08.2014r. w Zieleńcu odbędzie się Bieg górski stylem anglosaskim. Uczestnicy biegu na przemian będą zbiegać z góry, by następnie na nią wbiegać. Na 5km. pętli suma naprzemiennych zbiegów i podbiegów będzie wynosiła łącznie 148m. Sportowa rywalizacja będzie również Otwartymi Mistrzostwami Dolnego Śląska w tej dyscyplinie sportu. Otwarta przestrzeń powodująca praktycznie widoczność całej pętli jest sprzyjającym elementem współzawodnictwa oraz niesamowitą atrakcją dla kibiców. Panie będą miały do pokonania jedną pętlę - 5km., panowie 2 pętle - 10km. Warto przypomnieć, że w 2000 roku podczas Mistrzostw Europy w stylu anglosaskim w Międzygórzu Izabela Zatorska zdobyła złoty medal. Biuro zawodów w Ośrodku SKI - SPA będzie czynne od piątku 22.08.2014r. w godz. od 18:00 do godz. 20:00 oraz 23.08.2014r. w sobotę w godz. od 8:00 do godz.10:30. Planowany start z głównego parkingu w Zieleńcu nastąpi o godz. 11:00. Serdecznie zapraszam do udziału w zawodach i kibicowania. Szczegółowe informacje na stronach www.biegigorskie.pl
Za organizatorów: Jerzy Rybczyński - kierownik zawodów,
Lucjan Morajda - sędzia główny.

I Bieg Górski w Zieleńcu
Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach górskich stylem anglosaskim

Rodzinna wycieczka Nordic Walking
po trasie biegu i Górach Orlickich

Regulamin

1. Cel zawodów:
- promocja turystyczno – rekreacyjnych walorów Dolnego Śląska w Górach Orlickich i biegów górskich jako nowej formy sportowania się,
- wdrażanie do rodzinnej rekreacji w formie biegów i Nordic Walking,
- stworzenie uczestnikom zawodów możliwości sprawdzenia możliwości kondycyjnych organizmów,
- zapoznanie w sposób praktycznyze ze specyfiką biegów górskich metodą anglosaską.

2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Zieleniec,
- współorganizator Centrum Śnieżnik Międzygórze.

2.Miejsce i data:
Zieleniec – Duszniki Zdrój, 23 sierpnia 2014r.
Start o godz. 11:00.

3. Zasady rozgrywania biegu:
Zgodnie z regulaminem PZLA, biegów górskich i niniejszym regulaminem.

4 .Dystans i różnice podbiegów i zbiegów:
- bieg będzie rozgrywany na pętli 5km. z różnicą wzniesień: 148m. podbiegów i 148m. zbiegów
- kobiety będą pokonywać jedną pętlę 5km.

5. Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą startować osoby, które uiszczą opłatę startową w wysokościach: bieg główny kobiet i mężczyzn 20 zł.; renciści i emeryci 10 zł.; młodzież od 14 roku życia wzwyż 10 zł. Zgłoszenie po 20 sierpnia 2014r. będzie skutkowało naliczeniem opłaty startowej powiększonej o 100%. Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Kategorie wiekowe:
- open kobiety,
-open mężczyźni.

7. Nagrody
W kategoriach open kobiet i mężczyzn za trzy pierwsze miejsca okolicznościowe dyplomy i nagrody pieniężne - na dzień 12.08.2014r. pula nagród wynosi 2.800zł.). Każda osoba, która ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Za pierwsze trzy miejsca w kat. żeńskich i męskich medale.

8. Świadczenia dla uczestników biegu
Napoje na trasie i mecie biegów, posiłek regeneracyjny po biegu, zabezpieczenie medyczne i GOPR. Nagrody jak w punkcie 7.

9.Adres Biura Zawodów i zgłoszenia
Ośrodek Wczasowy Ski§spa
Zieleniec 69
57-340 Duszniki Zdrój
skispa@zieleniec-ski.pl
tel/fax 74 866 93 07; kom. 607 432 229
Do dnia 20.08.2014r. zgłoszenia należy nadsyłać na powyższy adres. W dniu 22.14.2014r. (piątek) Biuro Zawodów będzie czynne od godz. 18:00 do godz. 20:00:
w dniu biegu od godz. 8:00 do godz. 10:30.

10.Zakwaterowanie
Jak wyżej lub w innych miejscach noclegowo – żywieniowych na stronie www.zieleniec.pl

11. Uwagi końcowe
- zawody odbędą się bez względu na pogodę,
- wszelkie protesty będą rozpatrywane przez Biuro Zawodów w ciągu 15min. od wywieszenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń; warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł. Suma ta przepada w przypadku
negatywnego rozpatrzenia protestu, a zostaje zwrócona w przypadku uznania protestu,
- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną i GOPR podczas trwania zawodów,
- uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie,
- udział w biegu oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku uczestników zawodów dla potrzeb organizatora,
- do dnia 15.08.2014r. regulamin może ulec zmianie,
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- 3 -
- ze względów organizacyjnych start może być przełożony na godz. 12:00, np. ulewny deszcz.
- nagrody pieniężne w formie voucherów będą wręczane podczas dekoracji zawodników (odbiór gotówki nastąpi bezpośrednio po oficjalnym zakończeniu zawodów w Biurze Zawodów),
- nagrody-vouchery nie odebrane w czasie dekoracji przepadają na rzecz Organizatora.
Za organizatorów:
Jerzy Rybczyński – Kierownik Zawodów