Cztery Filary Stalinizmu

01.jpg
01a.jpg
02.jpg
04.jpg

W środę 26 czerwca w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyła się promocja książki dr. Krzysztofa Łagojdy pt. Cztery Filary Stalinizmu. Ziemia kłodzka w czasach systemu totalitarnego 1948-1956.
Książka licząca ponad 900 stron powstała na podstawie 5-letnich prac badawczych autora. Jest to jego praca doktorska, którą pisał pod kierunkiem prof. Małgorzaty Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Profesor zaszczyciła również swą obecnością spotkanie w kłodzkim muzeum. Natomiast moderatorem rozmowy z autorem i panią Profesor, była kustosz muzeum Irena Klimaszewska.
Andrzej Łagojda jest pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Warto też przypomnieć, że jest laureatem nagrody im. prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską z historii XX wieku.
Autor w swej najnowszej książce przedstawia cztery filary sowietyzacji na Ziemi Kłodzkiej, które opierały się na partii, gospodarce, propagandzie i terrorze. Zastanawia się też czy stalinizm na Ziemi Kłodzkiej różnił się od tego panującego w pozostałej części kraju. Czy system skopiowany został i przeniesiony na grunt polski, czy można mówić też o stalinizmie lokalnym?
Wiele osób podkreśla, że jest to ważna książka dla nas, naszego regionu. Tak, jest ważna, bo przybliża historię z lat 1948-1956, odsłania wiele nieznanych faktów, mówi też o osobach odpowiedzialnych za prowadzoną wówczas politykę. Autor oparł swą pracę na archiwaliach przechowywanych w: Archiwum Państwowym we Wrocławiu i Kamieńcu Ząbkowickim, archiwach warszawskich – Akt Nowych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Państwowym w Łodzi, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie. Ogrom pracy, przejrzanych dokumentów i rzetelne opracowanie.
W spotkaniu uczestniczyło wiele zainteresowanych tą tematyką osób. Na przybyłych czekała niespodzianka rodem z PRL – milicjant z „pałą” i mała wystawka milicyjnego wyposażenia i sprzętu.
A książkę można było nabyć w promocyjnej cenie i wiele osób skorzystało z tej okazji.
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń