3-Wyróżniający się uczniowie kłodzkiej szkoły muzycznej.jpg