Felieton Jana Pokrywki

Autor: 
Jan Pokrywka
!jan-pokrywka.jpg

* Replikony
Jak wiadomo,mRNA w szczepionkach np. na covida służy do wysyłania instrukcji do naszych komórek w celu wytworzenia białka kolczastego (spike). Jednak w dotychczasowych „szprycach” mRNA szybko ulega rozpadowi, dlatego by “przedłużyć” żywotność mRNA dla potrzeb szczepionek, wymyślono nową generację szczepionek samowzmacniających się na Covid, zwanych replikonami, w których mRNA wchodzi na nowy poziom. Szczepionka, teraz już saRNA zawiera nie tylko gen na białko spike, ale także gen na białko zwane replikazą, umożliwiające samoreplikację RNA, co z kolei powoduje większą produkcję białka spike i teoretycznie większą ilość przeciwciał. A ponieważ szczepionki saRNA mają wbudowaną „kserokopiarkę”, dawka może być znacznie niższa, ale za to utrzymująca się dłużej, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, ponieważ ich usuwanie jest mniej skuteczne.
Nie wiemy jaka jest zdolność szczepionek replikonowych do rekombinacji z krążącymi wirusami i jakie jest ryzyko interakcji genetycznych między tradycyjnymi żywymi szczepionkami atenuowanymi (tzn. naturalnie zawierających patogeny pozbawione zdolności wywoływania choroby), a wirusami występującymi w naturze. Czyli, czy atenuowane szczepionki mogą rekombinować, tworząc zjadliwe wirusy występujące w naturze? To się dopiero okaże.
**
* Hormeza – zaginiony filar długowieczności
Hormeza to wykres pokazujący, że czynnik występujący w przyrodzie, szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych dawkach działa na niego korzystnie. W XVI wieku Paracelsus stwierdził, że to dawka czyni substancję trucizną lub lekarstwem. Tak samo jest w przypadku hormezy radiacyjnej.
Promieniowanie ma złą sławę od czasu Hiroszimy i Nagasaki, oraz Czernobyla. Jest to trochę temat tabu, trochę straszak. A przecież promieniowanie wykorzystuje się w lecznictwie np. jako zdjęcia rentgena. Co więcej, na co dzień mamy do czynienia z promieniowaniem kosmicznym, promieniują tereny geograficzne, pierwiastki chemiczne, ceramika, itd. W różnych obszarach geograficznych promieniowanie (mierzone w microsiwersach) ma różną wielkość i tak w Europie wynosi od 01, do 0,2 mikrosiwersów, a najwyższe jest w Iranie. Bardzo radioaktywny jest pył wulkaniczny, a przecież to on ma wpływ na lepszą wegetację roślin.
Podobnie jak witaminy i minerały, dla zdrowia potrzebna jest odpowiedni dawka promieniowania radioaktywnego. W Lądku czy w Kowarach odbywają się zabiegi radoczynne w uzdrowiskach, np. 15-minutowe inhalacje z radem (emanatorium).
Być może jeszcze przed potopem mieliśmy do czynienia z innym pozomem radiacji, tak jak inne było ciśnienie i skład atmosfery. Być może, promieniowanie tła w hormezie osiągnęło optimum.
Z kolei eksperymenty z pantfelkiem wykazały, że odpowiednio duże promieniowanie sprzyja samouzdrawianiu organizmu. Bo też nie da się wyleczyć choroby, bo lecząc jedną, wywołuje się następne.
Promieniowanie radiacyjne jest piątym z czterech filarów długowieczności, którymi są: hydrogenia (nasycenie organizmu wodorem), normobaria (odpowiednio wysokie ciśnienie),rozsądna suplementacja i akupunktura.

Wydania: