W kilku zdaniach – Szczytna – lipiec

Autor: 
Danuta Chmielarz
s1.jpg
s2.jpg
s3.jpg
s4.jpg
s5.jpg

Szczytna przygotowuje się do obchodów 50–lecia nadania praw miejskich, których finał będzie miał miejsce we wrześniu 2023 r.
Był już Festiwal Piosenki Dziecięcej, była Szczytniańska Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny na Placu za Bramą, organizowany przez „nowe,” prężnie już działające Stowarzyszenia, prawdziwy czas dla rodziny i wszystkich jej członków, i była 22. lipca Wystawa Fotografii z Okazji 25-Lecia Powodzi w Szczytnej.

Wystawa.
Plac za Bramą – kilkanaście dużych fotografii wykonanych w trakcie powodzi, która zaczęła się od zwykłej burzy, trwającej około dziesięciu godzin bez przerwy. Wody spływające z gór i okolicznych miejscowości, wody Kamiennego Potoku i Bystrzycy Dusznickiej, niosące ze sobą praktycznie wszystko, wartkie i niszczycielskie, szybko wystąpiły z koryt, niszcząc i zalewając główne ulice – Wolności i Sienkiewicza, ulice przyległe, domy – także budynek Urzędu Miasta, sklepy, ogrody. Wszystko w jej zasięgu i bezwzględnie. Ludzie cały czas czuwali, byli na ulicach, próbowali ratować, co się dało, zabezpieczać. Świt pokazał ogromne zniszczenia, krajobraz po bitwie żywiołów. Jednocześnie od początku Szczytna otrzymała niezbędną i różnoraką pomoc, z całego kraju.
W doprowadzaniu miasta i gminy do w miarę normalnego funkcjonowania doprowadzali wszyscy, kto i jak mógł. W naszym mieście zginęli w powodzi dwaj mieszkańcy.
Zdarzenia te wspominał obecny burmistrz Marek Szpanier i ówczesny – Edward Kondratiuk. Także inni mieszkańcy. Potem był film dokumentalny i fabularny. Zainteresowanie tamtymi wydarzeniami było spore. Jednym z punktów wydarzenia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez współinicjatora jej powstania Zbigniewa Niewiadomskiego, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Czarnika i burmistrza Marka Szpaniera.
Gdy wszyscy obecni przeżywali tamte dni, tuż obok, za deptakiem szemrał leniwie zarośnięty trawą, samosiejkami, ale niebezpieczny w szczególnych sytuacjach Kamienny Potok, który jeszcze nigdy nie był tak zaniedbany przez Wody Polskie, jak jest obecnie.

Z sesji Rady Miejskiej.
Ważna i obszerna. Burmistrz dokładnie omówił działania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przedstawił raport o stanie Gminy za rok 2022. Znamienne w odniesieniu do tych informacji było chyba ulubione, bo powtarzane i podczas wcześniejszych kadencji stwierdzenie: mamy tyle samorządności, ile środków własnych; obecnie wszystko, co logiczne jest niemożliwe. Oprócz tego, co jednak będzie i jest realizowane.
Pełna akceptacja. Po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych opinii, dotyczących wykonania budżetu i funkcjonowania Gminy radni pytań nie mieli. Udzielili Burmistrzowi votum zaufania i absolutorium za rok 2022. Poparli swoje decyzje oklaskami. Burmistrz podziękował wszystkim za współpracę, a mieszkańcom za cierpliwość. „Potrzebowaliśmy czasu, żeby się dotrzeć. Udało się”.
Regulaminy ważna rzecz.
Opracowano Regulamin korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy. Będzie on podstawą do opracowania regulaminów poszczególnych placów istniejących w gminie. Jest to szczególnie istotne, bo zbudować, udostępnić to jedno, utrzymać w porządku – to drugie. Trudniejsze do wykonania. Dowodem – sprzątanie po własnych pieskach i psach. Właścicieli psów widać wszędzie, a rzadko, częściej w ogóle, by sprzątnęli to, co zostawił ich pupil na chodniku, w trawniku, itp.

Wydania: