Mamy ze sobą wiele wspólnego

Autor: 
inf. MH
Mamyzesobawielewspolnego2023 (29).jpg
Mamyzesobawielewspolnego2023 (5).jpg

27 czerwca br. w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich miała miejsce promocja książki pod wspólnym tytułem „Mamy ze sobą wiele wspólnego”. To pierwsza taka publikacja o Gminie Kłodzko i czeskim Mikroregionie Bělá, wydana w języku polskim i języku czeskim.
Podczas spotkania, w którym udział wzięli seniorzy z miejscowego Klubu Seniora, o książce opowiadała Małgorzata Matusz z Biura Promocji Gminy Kłodzko, współautorka książki ze strony polskiej.
Wydawnictwo pokazuje, co mamy interesującego i pięknego na obu obszarach partnerskich. Jak obecnie wygląda życie społeczne, z uwzględnieniem instytucji, podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Nie brakuje też fotografii i historii sołectw.
Gmina i Mikroregion chwalą się tym, co mają do zaoferowania. Książka i jej treści znakomicie wpisują się do umacniania wzajemnego partnerstwa i rozwijania współpracy transgranicznej.
Po obejrzeniu prezentacji oraz książki wywiązała się dyskusja na temat międzysąsiedzkich kontaktów, współpracy, która trwa od wielu lat. Co ona dała Polakom, a co dała Czechom. Czy nadal istnieją różnice pomiędzy narodami. Ogólna konkluzja z tego spotkania wybrzmiała, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Różnice między naszymi narodami mogą powodować, że czasami się nie rozumiemy. Jednak takie różnice kulturowe są również tym, co sprawia, że jesteśmy dla siebie interesujący, ponieważ sprzyjają wzajemnemu wzbogacaniu się poprzez obserwowanie perspektywy obu stron.
Książka pt. „Mamy ze sobą wiele wspólnego” została wydana w ramach realizacji projektu „Mamy ze sobą wiele wspólnego” (nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_ 008/0003274), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
Partnerami projektu jest Gmina Kłodzko i Mikroregion Bělá. Celem jest poznawanie się, poszerzanie wiedzy o obu obszarach i rozwijanie współpracy na pograniczu polsko-czeskim.
Na zakończenie każdy z uczestników spotkania został obdarowany tą niezwykłą publikacją.

Wydania: