Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska
kaśka.jpg

REMONT
„Jubilat” – sanatorium należące do Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A., przeszedł remont wewnętrzny. Obecnie obiekt zmieniać będzie także swój zewnętrzny wizerunek. Jak mówi prezes spółki Joanna Walaszczyk, remont był sporym wydatkiem. Sanatorium mieści kilkaset miejsc sanatoryjnych oraz szpitalnych. Przyszedł czas na modernizację i termomodernizację, by m.in. wyhamować straty ciepła. Jej pierwszy etap, o wartości kilkunastu milionów złotych, zostanie sfinalizowany najprawdopodobniej z końcem tego roku, a dotyczy zdemontowania balustrad wszystkich balkonów, które zastąpi się zupełnie innym rozwiązaniem. No, no, no.
PARK
W Złotym Stoku trwają prace rewitalizacyjne w Parku Miejskim. Zadrzewiony teren rekreacyjny przechodzi duże zmiany. Władze samorządowe postanowiły uczynić to miejsce bardziej przyjaznym lokalnej społeczności i gościom. Powstaje amfiteatr ze sceną, wydzielona została strefa placu zabaw. Trwają ponadto nowe nasadzenia roślinności. Fiu, fiu.
WZGÓRZE
Zakończył się pierwszy etap szerszego udostępnienia mieszkańcom i gościom Wzgórza Marii w Polanicy Zdroju. Przebudowany został w tym celu ciąg komunikacyjny dwóch ulic, który teraz tworzą schody ułatwiające przejście przez teren leśny. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, miasto przymierza się do drugiego etapu prac udostępniających, z zapewnieniem wejścia na wzgórze od strony dworca autobusowego. Kolejny etap obejmie wytyczenie tras spacerowych i ścieżek rowerowych po „dzikiej” części wzniesienia. Ho, ho.
CENTRUM
W Długopolu Zdroju powstaje centrum rekreacyjno-wypoczynkowe, w którego zagospodarowanie inwestuje gmina. Wykorzystywane są pieniądze pozyskane z „Polskiego Ładu”. Do końca roku wykonawca stworzy obszar z placem zabaw dla dzieci oraz urządzeniami siłowymi dla dorosłych. Zostaną także zamontowane elementy tzw. małej architektury. Bez komentarza.
FONTANNA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przestrzega przed korzystaniem z wody w fontannach miejskich. Fontanny uliczne to wyłącznie element architektury miejskiej, przeznaczony do celów dekoracyjnych. Woda w fontannach płynie w obiegu zamkniętym, nie podlega nadzorowi organów Inspekcji Sanitarnej, nie nadaje się do picia i kąpieli. Korzystanie z takiej wody może grozić m.in. ostrym zatruciem pokarmowym, zapaleniem spojówek, grzybicą i innymi chorobami skóry. Wejście do fontanny i kontakt z wodą obarczony jest odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 55 Kodeksu wykroczeń. Nic dodać, nic ująć.
KURORT
W ogólnopolskim rankingu pokazującym aktywność samorządów na rzecz rozwoju jednostek terytorialnych – uzdrowisko Polanica Zdrój zajęło 5 miejsce na 236 gmin miejskich. Burmistrz Mateusz Jellin jest pozytywnie zaskoczony, bo uzdrowisko nie pretendowało to tytułu, bowiem nie wchodzi w żadne rankingi płatne. W tym przypadku nawet nie wiedziało, że znalazło się wśród ocenianych pod względem finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Sie porobiło.
NOWATORSTWO
Lądek Zdrój znalazł się w gronie laureatów konkursu Smart City Award, zajmując I miejsce. Jury w ocenie pod uwagę wzięło wiele tzw. inteligentnych rozwiązań zastosowanych w mieście i gminie, które wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz dbanie o środowisko naturalne. Jak tłumaczy burmistrz Roman Kaczmarczyk, został poproszony o zaprezentowanie informacji o nowatorskich, zarazem nowoczesnych i mądrych zadaniach zrealizowanych bądź jeszcze kontynuowanych. Przygotowany materiał zaowocował nominacją razem z gminą do wyróżnienia i zdobyciem pierwszego miejsca w kategorii gmin do 30 tysięcy mieszkańców. Gratulacje!
KULINARIA
W Parku Zdrojowym, w Polanicy Zdroju miał miejsce kolejny Festiwal żywności pn. „Qulinarne Pejzaże”. Swoje kramy z produktami prezentowali wytwórcy. W muszli koncertowej specjaliści patelni dali popis swoich umiejętności, nie zapominając o wymienieniu zestawu produktów niezbędnych do tworzenia smakowitych potraw. Odwiedzający Festiwal mogli posmakować zaprezentowanych produktów. Wow.
APARTAMENT
W Polanicy Zdroju będzie 200 lokali mieszkalnych w czterech apartamentowcach, z których pierwszy powstaje w sąsiedztwie stadionu.
W każdym z obiektów będzie zapewniona obsługa recepcyjna dla całego kompleksu, powstanie spa i restauracja, a także basen wewnętrzny i siłownie. Uzdrowiskiem zainteresowani są kolejni deweloperzy utrzymujący wysokie tempo takich inwestycji. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, w planie zagospodarowania przestrzennego są tereny przewidziane na tego typu budownictwo, jakkolwiek milej widziane by były inwestycje hotelarskie i turystyczne. Bez komentarza.
MIESZKANIA
Najemcy mieszkań komunalnych w Kłodzku, wciąż mogą występować z wnioskiem o ich wykup od gminy i liczyć na znaczny upust ceny. Jak mówi burmistrz Michał Piszko, w temacie ceny, wiąże się to ze spełnieniem kryteriów określonych przez samorząd lokalny. W danym lokalu trzeba zamieszkiwać minimum przez dziesięć lat, wtedy można go nabyć za trzy procent jego wartości. W sytuacji, gdy ktoś zainteresowany jest odkupieniem mieszkania komunalnego przed tym 10-letnim w nim zameldowaniem, wpłaca 50 procent podanej ceny. Gmina pozbywając się części zasobu komunalnego zapewnia zainteresowanym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa lokalowego, a także polepszenie warunków bytowych rodzinom zajmującym domy należące do miasta. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości komunalnych są reinwestowane w zasób gminy, który wciąż jest bardzo duży w odniesieniu do innych gmin w powiecie kłodzkim. Bez komentarza.
ODZNACZENIA
W Dusznikach Zdroju, w Muzeum Papiernictwa miało miejsce „Popołudnie z japońskim papiernictwem”.
W egzotyczną podróż zabrali uczestników Joanna Kokoć i Katsuhiro Hata. W trakcie spotkania wręczona została Joannie Kokoć z Muzeum Narodowego w Poznaniu odznaka  „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, natomiast Katsuhiro Hata został wyróżniony tytułem Honorowego Kustosza Muzeum Papiernictwa. Dzięki pani Kokoć do dusznickiego muzeum trafił oryginalny, kompletny warsztat papierniczy oraz kolekcja papierów washi.
Katsuhiro Hata, fotograf, podróżnik i dziennikarz z Japonii, sprowadził do muzeum warsztat papierniczy z Echizen, japońskiego miasteczka zwanego papierniczą wioską. Gratulacje!
TEREN
Na terenie „Invest-Parku” w Jaszkowej Dolnej pojawił się kolejny inwestor. Firma z Ziemi Kłodzkiej zdecydowała się wznieść halę produkcyjną, chcąc w niej ulokować kolejny swój zakład. Do wejścia z budową obiektu wytwórczego w granicach Żelazna szykuje się kolejny podmiot, starający się o nabycie gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jak informuje wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur, z rozmów prowadzonych z kierownictwem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiadomo, że przymierza się ona do postawienia okazałej hali z przeznaczeniem na magazyny pod wynajem. O lala.
FESTIWAL
W Lądku Zdroju i okolicach miał miejsce Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Startujące w nim osoby były widoczne niemal w każdym miejscu, w tym w sąsiedztwie Trojaka w Górach Złotych. Bez komentarza.
HOSTEL
W Srebrnej Górze, w  XVIII-wiecznej twierdzy za kilka miesięcy będzie można przenocować w hostelu.
Jak mówi wójt Stoszowic Paweł Gancarz, forteczny Park Kulturowy realizuje dwa duże projekty – jeden wsparty przez regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego o wartości około 27 mln zł. Adaptowana została część donżonu na hostel o 60 miejscach noclegowych, który będzie posiadał restaurację oraz salę przydatną do organizowania konferencji czy imprez pod dachem. Twierdza oprócz dochodów ze sprzedaży biletów ma zapewniać także dodatkowe usługi, w tym tematyczne warsztaty. Wow.
FILM
W Stroniu Śląskim, w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury, miała miejsce premiera filmu pt. „Sala Mastodonta. Podziemny skarb Masywu Śnieżnika”. Do wspólnego oglądania  dokumentu zaprosili burmistrz Dariusz Chromiec oraz prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. Renata Nowak. Film dokumentalny przybliża wnętrze jaskini oraz drogę, którą musieli pokonać grotołazi, aby dotrzeć do Sali Mastodonta. Obraz został wzbogacony o komentarze m.in. ekspertów z dziedziny geologii, biologii, paleontologii a także osób, które były świadkami odkrycia Jaskini Niedźwiedziej. Powstał dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Gratulacje!
LITERATURA
Za nami kolejny Festiwal Góry Literatury. Spotkania organizowane były w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, Kłodzku, Nowej Rudzie, Ludwikowicach Kłodzkich, Radkowie, Świdnicy i Wałbrzychu. Kulturalne wydarzenie przyciągnęło miłośników dyskusji o literaturze, historii, kondycji demokracji, sztuce i muzyce. Bez komentarza.
RADIOWÓZ
Na parkingu przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się przekazanie 9 nowych pojazdów dolnośląskim policjantom. Jeden z nich trafił do Kłodzka. Policja otrzymała nowy radiowóz wart przeszło 230 tys. zł. Nissan Leaf skonfigurowano w tzw. wersji oznakowanej i posiada ciekawe rozwiązania ułatwiające pracę funkcjonariuszom, a także najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Wow.
SYSTEM
W Bystrzycy Kłodzkiej system segregowania odpadów komunalnych „T-Master”, który początkowo wzbudzał tyle emocji, stopniowo staje się czymś normalnym w codzienności wielu mieszkańców. Od trzech miesięcy w 10. punktach zabudowy miasta mieszkańcy i przedsiębiorcy, stykają się ze zbiornikami „T-Master” dyscyplinującymi w zakresie segregowania odpadów. Bez komentarza.

Wydania: