Jubileusz 60-lecia Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
Bez nazwy 5.jpg
c7.jpg
d2.jpg
e3.jpg

W bieżącym roku przypada okrągła rocznica powołania w Kłodzku Muzeum Ziemi Kłodzkiej (1963-2023). O działalności muzeum powstała już bogata literatura – m.in. rys historyczny znajdziemy w kilku numerach „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej” (w nr 2-4 artykuły K. Toczyńskiej-Rudysz pt. Sto lat kłodzkich poczynań muzealnych) oraz w wydawnictwie powstałym z okazji 55-lecia pt. Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 50 lat dla regionu 1963-2013. Tegoroczny jubileusz muzeum zaplanowało święcić przez cały rok – przygotowując comiesięczne spotkania przypominające działalność placówki, jej ważne i ciekawe przedsięwzięcia wystawiennicze i wydawnicze. Osobą odpowiedzialną za wspomnieniowe spotkania jest kustosz Joanna Stoklasek-Michalak, która prezentuje każdorazowo retrospektywne materiały dotyczące wybranej tematyki.
A oprócz tego przygotowywane są różnorodne prelekcje nawiązujące do danego wydarzenia. Mamy już za sobą 6 takich spotkań.
Jak dotąd wspomnienia dotyczyły następujących imprez muzealnych.
W styczniu dominowała tematyka świąteczna – Tomek Gmerek przypomniał wystawę „Chrystus narodził się w drodze do Lądka” (2010-2011), a Joanna Stoklasek-Michalak wygłosiła prelekcję pt. Gdy się dziecię rodzi. Motyw Narodzin w Rodzinie Świętej w malarstwie.
Lutowe spotkanie poświęcone było muzealnej kolekcji zegarów i stałej ekspozycji „Oczy czasu”, a towarzyszyła temu prelekcja J. Stoklasek-Michalak pt. Czas i jego sekrety.
W marcu odbyło się spotkanie pod hasłem „Oratorium Glacianum”, podczas którego p. Joasia zaprezentowała wykład pt. Kłodzka religijność maryjna rodem ze średniowiecza, a wspomnienia dotyczyły Obchodów Jubileuszu Arnošta z Pardubic (2004-2005) oraz wystawy „Kłodzko w średniowieczu” (2009-2010).
Kwietniowe wydarzenie jubileuszowe poświęcone było pierwszym dyrektorom placówki, a temat brzmiał bardzo intrygująco: „Kiedy dyrektor muzeum jest artystą – całkiem przyjemna gawęda Krystyny Toczyńskiej-Rudysz o Wacławie Brejterze i Witoldzie Turkiewiczu”.
W maju zaś jubileuszowa impreza odbyła się w ramach Nocy Muzeów pt. „Atelier pięciorga” i tym razem miała na celu przypomnienie wystawy „Historia jednego atelier fotograficznego”, odbył się też pokaz fotografii Kłodzka Władysława Winiewskiego – spotkanie prowadzili J. Stoklasek-Michalak i T. Gmerek.
Podczas szóstego spotkania, które miało miejsce w czerwcu pt. „U kłodzkich wód”, Joanna Stoklasek-Michalak przypomniała wystawę „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej – Lądek Zdrój”, a prelekcję pt. „Polanica-Zdrój najmłodsze uzdrowisko Ziemi Kłodzkiej – przykład rozwoju w amerykańskim stylu” wygłosił zaprzyjaźniony z muzeum, pasjonat historii i regionalista Henryk Grzybowski.
Przed nami sześć kolejnych spotkań przypominających działalność muzeum na przestrzeni minionego 60-lecia – a już najbliższe, lipcowe nawiązuje do pamiętnej wystawy poświęconej twórczości Michała Klahra Starszego.
Cieszy fakt, że właśnie w tym jubileuszowym roku, Muzeum Ziemi Kłodzkiej znalazło się w gronie laureatów konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku 2022 „Sybilla”. To najważniejsza forma uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Nagrodę przyznano w kategorii edukacja za ubiegłoroczne Zwiedzanie Miasta z Dreszczykiem pt. „Projekt i wykonanie – mistrz murarstwa Franz Wagner z Kłodzka”.

Wydania: