ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIX EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”.
W ramach własnego budżetu, Starostwo wyodrębniło środki finansowe w wysokości 51 000 zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kłodzkiego. Dofinansowaniu będą podlegać projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego.
Dofinansowanie można otrzymać w wysokości do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3000,00 zł.
Termin składania wniosków przez gminy upływa 15.05.2023 r.
Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie powiatowej pod adresem:
https://powiat.klodzko.pl/.../xix-edycja-powiatowego...

Wydania: