Co w trawie piszczy?

Autor: 
Katarzyna Redmerska
kaśka.jpg

OSZCZĘDNOŚCI
W Kłodzku w Starostwie Powiatowym rozmawiano o sposobach oszczędzania ciepła w domach mieszkalnych oraz ograniczeniu emisji spalin. W trakcie spotkania przedstawiono możliwości skorzystania przez mieszkańców z programów proekologicznych, zapewniających dofinansowanie do zamierzonej wymiany źródła ciepła na zdecydowanie mniej uciążliwe dla środowiska. Podobnie dotacje są przewidziane dla osób podejmujących się termomodernizacji swoich domów.
O tym, czy i jak duże odnotuje się zainteresowanie programami, zdecyduje dostępność do środków unijnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Na razie jednak pozostają one poza zasięgiem państwa. Nic dodać, nic ująć.
ZEGAR
Na rynku w Bardzie stanie wolnostojący zegar. Jak mówi burmistrz miasta Krzysztof Żegański, w otoczeniu zegara posadowione będą ławki, aby osoby, których czas nie goni, mogły się zrelaksować. Inny zegar – znajdujący się na jednej z wież kościoła, który powinien zostać poddany renowacji, najprawdopodobniej niebawem taką przejdzie. Parafia wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Polskiego Ładu”. Wow.
PUNKT
Punkt Obsługi Klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bystrzycy Kłodzkiej nie będzie zlikwidowany. Jak informuje Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS województwa dolnośląskiego – celem ZUS jest kompleksowa obsługa klienta w zakresie ubezpieczeń społecznych. Informacja o planach zamknięcia bystrzyckiego przedstawicielstwa ZUS pojawiła się jakiś czas temu. Burmistrz miasta Renata Surma zwróciła się w tej sprawie z pisemnym zapytaniem do dyrektorki oddziału ZUS w Wałbrzychu i jest efekt. Uff.
DOM
Nowy wygląd zyskuje wiejski ośrodek kultury w centrum Gorzanowa. Budynek pochodzący z I połowy XIX wieku zachowa zewnętrzny kształt, ale w środku przejdzie radykalne zmiany. Do remontu przymierzano się od dawna, przeszkodą był niedostatek funduszy. Bez komentarza.
ZIELEŃ
Teren przylegający do przykościelnego muru na Wyspie Piasek w Kłodzku – zmieni wygląd. Powstanie zielona ściana i zostanie zagospodarowany obszar do niej przylegający. Samorząd lokalny już od jakiegoś czasu nosi się z tym projektem. Burmistrz miasta Michał Piszko kilka lat temu zapowiadał rozwiązanie problemu związanego z porosyjskim pomnikiem ukrytym pod kopułą reklamową jednej z firm ubezpieczeniowych. Jak mówi, nadszedł czas, aby wreszcie to miejsce uporządkować, nadać mu odpowiedniego kolorytu. Stąd w ramach realizacji przez gminę miejską projektu o nazwie „Kłodzki NBS” z otoczenia monumentu usunie się wszelkie zbędne elementy, w tym betonowe, zaś on sam posłuży za fundament konstrukcji, która posłuży ścianie roślinnej. Ma z nią współgrać cały skwer. Fiu, fiu.
SENIOR
Kudowa Zdrój stawia na seniorów. Jak mówi burmistrz miasta Aneta Potoczna, władze miejskie i Kudowskie Centrum Kultury i Sportu starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej. Odbywają się m.in. spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Samorząd miejski dąży do tego, aby w każdej części uzdrowiska istniały, co najmniej dziesięcioosobowe grupy seniorów ze skonkretyzowanym programem działania. Deklarują im swoją pomoc w zapewnieniu lokum, wsparcie merytoryczne a nawet rzeczowe, gdy zajdzie taka potrzeba. Coraz więcej kudowskich seniorów widzi dla siebie alternatywę w grupowym działaniu. No, no, no.
SPOŁECZNOŚĆ
W Kłodzku zamieszkuje spora grupa Romów. Ze względu na program rządowy realizowany względem niej – ma ta społeczność swoje miejsce w corocznych zadaniach wypełnianych przez gminę. Niestety nie wszystkie zamierzenia z nią związane są realizowane. Programy przygotowane przez państwo mają na celu ułatwić integrację społeczności romskiej ze środowiskiem, w którym funkcjonuje. Jak mówi burmistrz miasta Michał Piszko, jest to trudny proces. Bez komentarza.
LAMPY
Wraz z siedmioma innymi jednostkami samorządowymi z Ziemi Kłodzkiej – Bystrzyca Kłodzka wdraża projekt dotyczący usprawnienia oświetlenia ulicznego. W związku z tym na obszarze miasta przebudowuje się m.in. sieć zasilającą, wymienia latarnie, a także instaluje energo-oszczędne żarówki. Działania związane są z tym, by płacić mniejsze rachunki za zużytą energię. Ho, ho.
WZGÓRZE
Wzgórze Marii w Polanicy Zdroju nabiera turystycznego charakteru. Polanickie wzniesienie, które w obrębie miasta stanowi granicę pomiędzy Kotliną Kłodzką i Górami Bystrzyckimi przechodzi modernizację. Przebudowie poddano ścieżki wędrowne i rowerowe, które zostały także oświetlone. Uporządkowano otoczenie miejsca maryjnego – znajduje się tutaj kapliczka poświęcona Najświętszej Maryi Pannie, która jest chętnie odwiedzana. Ponadto utworzono siłownię pod chmurką. Fundusze na ten cel miasto otrzymało z funduszy norweskich. Sie porobiło.
PARTNERSTWO
Od marca kolejnym zagranicznym partnerem Polanicy Zdroju jest czeski Nachod. Współpraca między miastami uroczyście została rozpoczęta podpisaniem umowy przez włodarzy: Jana Birke’go i Mateusza Jellina – określającej dziedziny będące przedmiotem zainteresowania umawiających się stron. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli: wicestarosta Nachodu Jan Cztwrteczka i wiceburmistrz  Polanicy Zdroju Agata Winnicka. Gratulacje!
AKTYWNOŚĆ
Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku, podsumowało ubiegłoroczną działalność. Prezes Aurelia Soliło podczas zebrania sprawozdawczego zaprezentowała najważniejsze dokonania członków Stowarzyszenia. W wydarzeniu wzięli udział: burmistrz miasta Michała Piszko, wójta gminy Kłodzko Zbigniew Tur oraz starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Bez komentarza.
TEREN
Firma Rekul System z Dąbrowy Górniczej, która jest właścicielem terenu po kopalni amfibolitu – zajmie się uporządkowaniem tego miejsca, położonego pomiędzy drogą powiatową a ciepłownią. Jak mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko, dziura po kopalni zostanie wypełniona i zrekultywowana, bo tak wynika z zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na uporządkowanym terenie może powstać giełda rolno-spożywcza, a także powierzchnie magazynowe. O lala.
BIOGAZOWNIA
W granicach Polanicy Zdroju może powstać pierwsza biogazownia w subregionie kłodzkim. Nie wyklucza takiej inwestycji burmistrz miasta Mateusz Jellin. Od wielu lat na obszarze miasta w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych funkcjonuje biokompostownia, czyli instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych. Jak mówi Burmistrz, w jej sąsiedztwie miasto chce postawić biogazownię, dzięki której może w części zostać rozwiązany problem odpadowy w powiecie kłodzkim, a równocześnie zapewnione zostanie ciepło i gaz dla gminnych potrzeb. Na początku będzie to obiekt o mocy 1 MW. Jak podkreśla włodarz, dzisiejsze technologie stosowane przy budowie takich instalacji zapewniają pełen obieg zamknięty, a to oznacza, że nie ma się do czynienia z odorem czy inną uciążliwością. No, no, no.
AUTORKA
W bibliotece, w Kudowie Zdroju gościła Joanna Jax. Spotkanie ze znaną pisarką było prezentem z okazji Dnia Kobiet od Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Autorka opowiadała m.in. o swoich przygotowaniach do pisania serii „Zemsta i Przebaczenie”, a także o kulisach powstawania książek i reakcji najbliższego otoczenia na jej powieści. W trakcie spotkania odbyła się loteria, w której uczestnicy mogli wylosować trzy książki autorki, w tym dodane przez Joannę Jax kolejne dwie przedpremierowe. Bez komentarza.
ROWER
Polanica Zdrój wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupi rowery elektryczne dla miejscowego Komisariatu Policji i strażników miejskich – pozwoli to zwiększyć liczbę patroli i mobilność tych służb. Mundurowi na jednośladach mają pojawić się w uzdrowisku już w najbliższym letnim sezonie turystycznym. Fiu, fiu.
KONCERTY
Do Kłodzka mają powrócić koncerty organowe, które przez wiele lat odbywały się w tym mieście. Brali w nich udział uznani w kraju i na świecie instrumentaliści, serwując melomanom utwory klasyczne i współczesne. Pojawiła się koncepcja reaktywowania tego rodzaju kulturalnych wydarzeń. Jak informuje dyr. Kłodzkiego Ośrodka Kultury Tomasz Lasek, sporo osób oczekuje powrotu do Kłodzka takiego festiwalu. Powołany został komitet założycielski, który zabiega o przyznanie dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KOK już złożył stosowny wniosek. Chodzi o program o nazwie „Muzyka”. Teraz zainteresowani oczekują na rozstrzygnięcie, które powinno niebawem
nastąpić. W międzyczasie zapoznano się ze stanem organów w kłodzkich kościołach, w obrębie starówki, które będą służyć festiwalowi. Wow.
RANKING
W rankingu miast i powiatów ocenionych przez ekspertów Związku Powiatów Polskich – znalazł swoje miejsce powiat kłodzki. Pod uwagę wzięto 11 grup tematycznych związanych z zadaniami przypisanymi jednostkom samorządu terytorialnego tego szczebla, a zrealizowanych w roku 2022. W gronie laureatów wyłonionych w kategorii powiatów liczących powyżej 120 tysięcy mieszkańców znalazł się powiat kłodzki, zajmując 10. miejsce – jako jedyny z Dolnego Śląska. Gratulacje!
TRASA
W Kłodzku powstanie ekstremalna trasa podziemna. Władze samorządowe przy udziale specjalistów z zakresu badania podziemi, chcą doprowadzić do wytyczenia nowej trasy wędrownej pod starówką. Przygotowanie będzie możliwe w przeciągu półtora roku. Ho, hoho.

Wydania: