W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
1IMG-4550.jpg
2IMG-4551.jpg
3IMG-4552.jpg
4IMG-4553.jpg

Początek nowego roku 2023 minął raczej spokojnie. Ostatnią sesję Rady Miejskiej pożegnano raczej optymistycznie, z życzeniem burmistrza, Marka Szpaniera, by nie wracać do tego, co było,
a nowy rok przywitać wspólnym działaniem dla dobra gminy. Niecierpliwe oczekiwanie na węgiel dla mieszkańców zakończyło się optymistycznie i wszyscy zainteresowani powitali święta i nowy rok w rodzinnym cieple. Przystąpiono do kontynuowania inwestycji wcześniej zaplanowanych, więc ogólnie rzecz biorąc zrobiło się optymistycznie.
Ile nas jest ?
Według stanu na dzień 31. grudnia 2022 roku gminę zamieszkiwało ogółem 6942 mieszkańców, na stałe zameldowanych było 6851, na pobyt czasowy 91. Urodziło się w minionym roku 47 dzieci, zmarło – 92. Liczba mieszkańców Szczytnej to w sumie – stali i czasowi – 4835 osób, w tym 2525 kobiet i 2310 mężczyzn. Na obszarze wiejskim mieszkało 2017 osób, w tym 1093 kobiety i 1014 mężczyzn. Najliczniejsze wsie to Wolany – 659 mieszkańców, Niwa – 408, Łężyce – 396; najmniej liczne – Studzienno – 40 osób, Dolina – 131. W Szczytnej najliczniejsze ulice to: Słoneczna – 847 osób, Wolności – 709, Sienkiewicza – 497, Bobrownicka – 366, Leśna – 294, Batorów – 256. Biorąc pod uwagę płeć mieszkańców gminy, wszędzie dominują kobiety, we wsiach i na ulicach; niestety różnica z każdym nowym rokiem jest większa.
Statystyczne informacje demograficzne nie napawają optymizmem, wprost przeciwnie, jest nas coraz mniej, rodzi się coraz mniej chłopców i ... coraz bardziej się starzejemy; w ubiegłym roku mieszkańców powyżej 70 roku życia było 870 i, oczywiście, dominują wśród nich kobiety, które są bardziej aktywne, uczestniczą w życiu środowiska, mają pasje i wiele planów.

*Aktywnym być, zmieniać świat – to ich cel.
Gdy zapytałam seniorki na jednym ze spotkań, jak minął rok, czego obawiają się w nowym .Odpowiedzi były różne, bardziej i mniej osobiste.
Szczytniańskie babcie – seniorki tańczą w grupie Senior Fit Szczytna, działają w Stowarzyszeniu „Potrafimy”, uczestniczą w spotkaniach bibliotecznych „Strefa Seniora”, zwiedzają, uczestniczą w środowiskowych wydarzeniach, słowem – są wszędzie.
W mijającym roku...?
Wiele fajnych przeżyć, ośmieliłam się tańczyć na scenie, udało się nam przedłużyć zajęcia, pokonałam swoje ograniczenia.
Rok wściekłości na Polski Ład. Prowadząc działalność gospodarczą, odprowadzam 300 zł, czy pracuję, czy nie. To mnie wkurza, jestem emerytką i pracuję, kiedy chcę, kiedy mam siły,
Martwi mnie niepewność jutra, co ile będzie kosztowało, czy będzie ciepło w domu.
Ja jestem przerażona wojną; mam wrażenie, że doszliśmy do jakiegoś przełomu, że wszystko będzie inaczej.
Planujemy nowe spotkania, napisałyśmy wniosek.
Tańczymy, wędrujemy, pilnujemy, żeby nasza Szczytna się nie zatracała, zaginęła. Chcielibyśmy spotkać się z Burmistrzem, żeby porozmawiać o tym, co chcemy, co możemy zrobić. Pamiętamy o dzieciach, dla nich też mamy propozycje...
Żyją aktywnie, mają wpływ na swoje życie, organizują czas nie tylko sobie. Jednak są i tacy seniorzy, którzy równie aktywnie spędzają czas w Domu Seniora, dla nich propozycji także jest wiele. Są to zajęcia edukacyjne, tematyczne, florystyczne; organizuje się im wycieczki, spotkania z seniorami z okolicznych miejscowości. Biorąc pod uwagę ograniczenia będące skutkiem wieku, mogą korzystać z zajęć z fizjoterapeutką, pielęgniarką. Przekonali się, że mimo wieku i ograniczeń mogą jeszcze wiele zrobić, rozwijać nieodkryte talenty, i żyć jak chcą i mogą. Szkoda tylko, że ciągle zbyt mało osób z tych propozycji korzysta.
Statystyki pokazują, że seniorów w naszym społeczeństwie także jest coraz mniej i, niestety, żyje im się gorzej, szczególnie samotnym.

*O czym wiedzieć należy.
Uchwały RM.
Odpady komunalne. Nie jest tajemnicą, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nie pokrywają faktycznych kosztów ich zbywania. Przyczyny są różne, nie wszyscy za swoje odpady pacą, nie wszyscy płacą tyle, ile faktycznie powinni, i na koniec płacimy za mało? Na sesji przyjęto uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy. Problem jednak trzeba rozwiązać i to w ten sposób, by wszyscy w miarę możliwości płacili za siebie. To także kwestia uczciwości; jeśli ilość odpadów widocznie wzrasta w okresie świątecznym i wakacyjnym, to świadczy, że wiąże się to ze wzrostem liczby przyjezdnych. Goście świąteczni to jeszcze nie problem, problemem są turyści. Oni też produkują odpady, czy ktoś za nie płaci? Radni już zwrócili na to zjawisko uwagę. Czy zdołają je rozwiązać?

Opłaty za pochówki.
Zaproponowano i przyjęto nowe opłaty za pochówki na terenie cmentarza komunalnego w Szczytnej. Dolicza się do nich podatek VAT. Za grób ziemny pojedynczy zapłacimy 200 zł na 20 lat; za grób murowany – za 20 lat trzeba będzie zapłacić 300 zł. Grób urnowy ziemny, pojedynczy to opłata 200 zł bezterminowo; grób urnowy pojedynczy murowany 300 zł opłata bezterminowa. Pozostałe opłaty można sprawdzić w uchwale. Opłatę przedłużającą nienaruszalność grobu wnosi się w roku kalendarzowym, w którym wygasa poprzednia. Istnieje możliwość dochowania kolejnych zwłok lub szczątków. Uchwała jest dość szczegółowa i zawiera różne możliwości pochówku.

Wydatki niewygasające w roku 2022.
Są wydatkami na inwestycje, które będą kontynuowane i zakończone w roku 2023. Są to :
Szczytniańskie mokradła, ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza.
Przebudowa ul. Słonecznej, Szkolnej, Pocztowej, Korczaka.
Przebudowa parkingu przy ul. Szpitalnej.
Przebudowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy ul. Szpitalnej.
Modernizacja ujęcia wody przy ul. Zacisze, 2.etap.
Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Zamkowej.
Przebudowa ul. Kołłątaja.
Nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych w Niwie.
Modernizacja drogi dojazdowej w Dolinie.
Zakończenie prac przy tych inwestycjach zaplanowano na 31.marca. Jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów.

*Trwają prace przy Kamiennym Potoku.
Prace przy Kamiennym Potoku polegające na wycince drzew i samosiejek na brzegach potoku już teraz pokazują, jak bardzo zmieni się krajobraz z oczyszczonym terenem. Jednym z elementów tych prac było wykonanie nowego mostu do zabudowań przy ul. Wolności. Prace wykonują pracownicy Spółki Komunalnej w Szczytnej. Czy to początek prac zapowiadanych już od kilku lat przez Wody Polskie?

Wydania: