NOWOROCZNE INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001pp.jpg
002pp.jpg
003pp.jpg

Jeszcze w grudniu zostały wprowadzone do budżetu nowe inwestycje, które zostaną przeprowadzone w naszych placówkach oświatowych. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami, udało się wyasygnować dodatkowe fundusze, które zostaną przeznaczone na prace remontowe i na doposażenie szkół powiatowych.
Już zostały wykonane remonty w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku, prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej w zabytkowym budynku. Wymieniono okna na 2 kondygnacji budynku od ulicy bł. Ks. Gerharda Hirschfedera. Wymiana stolarki wiąże się przede wszystkim z poprawą termoizolacji budynku, także poprawił się komfort akustyczny w poszczególnych klasach lekcyjnych.
Koszt inwestycji 120 tys. zł.
Również w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, prace remontowe dotyczyły pomalowania korytarzy i klatki schodowej oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne.
Koszt remontu 40 tys. zł.
Kolejne remonty będą sukcesywnie przeprowadzane w placówkach:
• w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zostanie wyremontowane główne wejście do budynku szkoły. Przewidziane jest wykonanie zabudowy wnęki drzwiowej oraz zamontowanie drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem.
Koszt remontu 120 tys. zł.
• Zaplanowany jest remont w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym oddział w Nowej Rudzie. W zakres prac wchodzi wymiana okien w poradni.
Koszt remontu 65 tys. zł.
• W Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku, przewidziany jest remont pomieszczenia do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Koszt remontu 60 tys. zł.
• Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdroju przeprowadzi modernizację instalacji elektrycznej na 1 piętrze w głównym budynku ośrodka.
Koszt remontu 150 tys. zł.
• W Noworudzkiej Szkole Technicznej zostaną wyremontowane toalety uczniowskie w budynku A2.
Koszt remontu 60 tys. zł.
• W Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie zostaną przeprowadzone następujące prace remontowe:
- instalacja elektryczna w 3 pomieszczeniach dydaktycznych,
- ścianki działowe wraz z wymianą drzwi,
- wymiana drzwi w toaletach przy sali gimnastycznej,
- naprawa dachu wraz z wymianą rynien na łączniku budynków,
- podłogi w 2 klasach.

Wydania: