Powiatowe i miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
003.jpg

Licznie zgromadzonych na rynku w Kłodzku gości powiadała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta Kłodzki. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Michał Piszko burmistrz Kłodzka – współorganizator uroczystości.
Wicestarosta powitała zgromadzonych mieszkańców miasta, powiatu kłodzkiego, a także zaproszonych gości, przybyłych, aby wspólnie oddać hołd Wszystkim tym, którzy w imię wolności oddali swoje życie.
Dziękuję Państwu za pamięć, zaangażowanie oraz uczestnictwo w powiatowych i miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości z udziałem 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Dziękuję za przybycie delegacjom związków i organizacji wojskowych, kombatanckich i społecznych. Przedstawicielom jednostek powiatowych i miejskich, instytucji państwowych, instytucji kultury, domów pomocy społecznej, szpitali, szkół i oświaty, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli mediów. Witam uczniów klas mundurowych wraz z opiekunami i rodzicami. Witam poczty sztandarowe szkół, jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych, harcerstwa, organizacji kombatanckich, patriotycznych i politycznych. Witam wszystkich zgromadzonych mieszkańców powiatu kłodzkiego oraz gości – powiedziała M. Jędrzejewska-Skrzypczyk.
W uroczystościach udział wzięli również mi.in.: Michał Dworczyk – minister, członek Rady Ministrów, Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP, Marcin Gwóźdź – poseł na Sejm RP, Aleksander Szwed – Senator RP, Zbigniew Szczygieł – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Tur – wójt Gminy Kłodzko, Małgorzata Kanecka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Elżbieta Żytyńska – przewodnicząca Rady Miasta Kłodzka, Ryszard Jastrzębski – przewodniczący Rady Gminy Wiejskiej Kłodzko, Zdzisław Duda – wiceprzewodniczący Rady Miasta Kłodzka, Radni Powiatu Kłodzkiego, Miasta Kłodzka oraz Gminy Kłodzko. Przedstawiciele służb mundurowych: ppłk Marcin Sudek – dowódca garnizonu Kłodzko 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku im. gen. dywizji Bronisława Prugara Ketlinga; mjr Grzegorz Sowa – dow. uroczystości oraz pododdział honorowy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku; nadkom. Marcin Sknera – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku; bryg. Rafał Chorzewski – komendant PSP w Kłodzku; mjr SG Dariusz Matusiak – komendant placówki SG w Kłodzku; mjr Sebastian Kopczak – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku; płk Wiesław Zwiefka – dyr. Zakładu Karnego w Kłodzku; st. chor. sztab. Mariusz Zarzecki – komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku; Michał Tułacz – komendant SM w Kłodzku; Bartłomiej Jakubowski – dyr. Parku Narodowego Gór Stołowych. Przedstawiciele duchowieństwa: o. dr Emilian Gołąbek OFM – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku; ks. Stanisław Kasztelan – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku; ppłk ks. Władysław Jasica – kapelan 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.
Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Po ślubowaniu przemówienia wygłosili zaproszeni goście, m.in.: Michał Dworczyk i Monika Wielichowska. 
M. Dworczyk odczytał list wicepremiera, ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczniów, uczestników ślubowania, oraz podziękował i złożył życzenia, aby droga którą wybrali, stała się drogą życiową, a praca w służbach mundurowych była ich powołaniem.
Natomiast M. Wielichowska powiedziała m.in.: 104 lata temu po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita Polska znowu pojawiła się na mapie Europy. Zawdzięczamy to wszystkim tym, którzy o wolną i Niepodległą Polskę walczyli. Zawdzięczamy to tym, którzy walczyli bronią, a także tym którzy walczyli słowem i piórem. Wszyscy dziś musimy jednak pamiętać, że wolność i niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Każdego dnia musimy o nią walczyć i musimy ją pielęgnować. A jak? Poprzez nowoczesny PATRIOTYZM. A nowoczesny PATRIOTYZM to rzetelna praca, to nauka, to ochrona środowiska, to dbałość o słabszych, to tolerancja, to godne prawa dla wszystkich. Świętujmy, radujmy się i pamiętajmy o nowoczesnym patriotyzmie, który powinien tkwić w naszych sercach i w naszych duszach.

Wydania: