Muzyczna Strona Kozakowskiego - Dziękuję!

Autor: 
Witold Kozakowski
Foto: 
M. Krombach
g1.jpg
g3.jpg
g2.jpg
g4..jpg
g6..jpg
g8.jpg
g7..jpg

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w Koncert Jubileuszowy, który odbył się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w sobotę 12 listopada br. Dziękuję moim dawnym i obecnym uczniom z klasy gitary ze szkół muzycznych Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzycha, a także z dawnego kłodzkiego Ogniska Muzycznego: Łukaszowi Gołąbkowi, Tomaszowi Lejbikowi, Łukaszowi Pochroniowi, Tomaszowi Niczyjowi, Szymonowi Wejchtowi, Piotrowi Czerniakowi, Sarze Miernik, Hannie Kapuszyńskiej, Jagodzie Relidze, Małgorzacie Łapińskiej, Marcie Kustrze, Natalii Skrzydło, Hannie Grudzień, Karolowi Gwizdakowi, Filipowi Dydejczykowi i Klemensowi Kozakowskiemu – za przygotowanie się i piękny występ. Dziękuję wirtuozom gitary: Annie Pietrzak, Bartłomiejowi Marusikowi, Jakubowi Niedoborkowi i Romanowi Puchowskiemu – za obecność i udział w koncercie. Dziękuję za przybycie i miłe listy gratulacyjne oraz życzenia złożone przez Michała Piszko, burmistrza Kłodzka, Małgorzatę Panek-Kiszczak, starszego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej regionu dolnośląskiego, Aleksandrę Tarchałę, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej, Annę Bartkiewicz-Brzozowską, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku, Tomasza Laska, dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Bogusława Michnika, dawnego dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Marka Mazurkiewicza, dawnego dyrektora Kłodzkiego Ośrodka Kultury, reprezentującego Stowarzyszenie „Fundus Glacensis”, Adama Łąckiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, prof. Waldemara Zaborskiego, nestora wrocławskiej gitarystyki, honorowego profesora oświaty Marka Zielińskiego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. we Wrocławiu, Krzysztofa Nieboraka, wrocławskiego gitarzysty i pedagoga, Lilianę Stopkę, kłodzką akordeonistkę i pedagoga. Dziękuję wszystkim uczestnikom Jednorazowej Jubileuszowej Orkiestry Gitarowej, a szczególnie tym moim dawnym uczniom, którzy specjalnie przyjechali na Koncert Jubileuszowy z dalekich stron naszego kraju, m.in. Tymoteuszowi Krawczykowi i Krystianowi Festerowi, by wspólnie wystąpić w orkiestrze w finale wieczoru z utworem „Love me tender”. Dziękuję za liczny udział publiczności, za rzęsiste brawa dla każdego występującego. Ale i za cierpliwość, wszak koncert trwał prawie 3 godziny! Dziękuję pracownikom Kłodzkiego Ośrodka Kultury za ofiarną i profesjonalna pracę, pracownikom obsługi kłodzkiej szkoły muzycznej za pomoc organizacyjną i techniczną, a nawet kulinarną. Dziękuję przedstawicielom mediów, a w szczególności Telewizji Kłodzkiej oraz Telewizji Sudeckiej, za ciekawe relacje filmowe z Jubileuszu. Mirosławowi Awiżeniowi, właścicielowi „Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej”, dziękuję za życzliwość i lata udanej współpracy. Dziękuje fotografom: Mieczysławowi Krombachowi, Maciejowi Schulzowi i Maciejowi Dobrzyckiemu za uwiecznienie tych ważnych dla mnie jubileuszowych chwil, obiektywem swoim aparatów fotograficznych. Dziękuję wszystkim za tak wiele gratulacji, kwiatów, upominków i dowodów sympatii, które stają się dla mnie zobowiązaniem do dalszej, jeszcze większej aktywności i pracy dla Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej.
A na koniec dziękuję także swojej żonie Agnieszce za cierpliwość i wsparcie, a synowi Ignacemu – za pomoc organizacyjną podczas koncertu. Dziękuję!
Na zdjęciach: Wszyscy występujący na koncercie. Jednorazowa Jubileuszowa Orkiestra Gitarowa. Koncert Jubileuszowy długo nie mógł się rozpocząć ze względu na niekończące się gratulacje, podziękowania i kwiaty ze strony uczniów Witolda Kozakowskiego. Gratulacje złożyła akordeonistka i pedagog Liliana Stopka. Bogusław Michnik, dawny dyrektor Kłodzkiego Ośrodka Kultury, wręczył Witoldowi Kozakowskiemu specjalne pamiątkowe pióro. Listy gratulacyjne odczytały i wręczyły Aleksandra Tarchała, Małgorzata Panek-Kiszczak i Anna Bartkiewicz-Brzozowska. Występ Romka Puchowskiego.

Wydania: