INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W POWIECIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001a.jpg

Powiat Kłodzki inwestuje w zieloną energię.
Powiat Kłodzki jako uczestnik Klastra Energii ARES, Autonomicznego Regionu Energetycznego Sudety, przystąpił do realizacji inwestycji związanych z programem „Czyste Powietrze”. Klaster pozyskał dofinansowanie z projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze środków odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares”. W zakresie powiatowym zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne w sześciu obiektach o łącznej wartości blisko 1 mln zł.
Będą to budynki: 1. Domu Pomocy Społecznej ul. Górna w Bystrzycy Kłodzkiej. 2. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej. 3. Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. 4. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. 5. Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie. 6. Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie.
Mając na uwadze chociażby wzrosty ceny energii elektrycznej, instalacje będą stanowiły zabezpieczenie wspomagające funkcjonowania naszych placówek poprzez dostarczanie energii z nowo powstałych instalacji fotowoltaicznych, co przyniesie zdecydowane oszczędności dla budżetu powiatu – podkreśla wicestarosta kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk.
Na chwilę obecną na ukończeniu jest instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku.
Przybliżając temat Klastra Energii Ares, należy wspomnieć, że powstał jako inicjatywa gmin i powiatu kłodzkiego w czerwcu 2018 roku. W listopadzie 2018 roku Klaster Energii ARES na podstawie złożonych dokumentów otrzymał od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie osiągnięcia w sektorze energetyki rozproszonej, stając się jednym z 66 certyfikowanych klastrów w Polsce oraz jednym z siedmiu na Dolnym Śląsku.

Wydania: