Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska

KONSERWATOR
Burmistrz Polanicy Zdroju Mateusz Jellin narzeka na współpracę z urzędem konserwatorskim, przy termomodernizacji obiektów szkolnych w Nowym Wielisławiu. Konserwator nie zgodził się na docieplenie budynku z uwagi na wyjątkowość elewacji. Mimo że udowodniono, że elewacja pochodzi z końca lat siedemdziesiątych poprzedniego stulecia, a wykonało ją dwóch mieszkańców Polanicy. Sie porobiło.
ENERGIA
Nieopodal budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu, powstaje instalacja fotowoltaiczna. Ma mieć moc 46 kW, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania tej instytucji. Wytworzona energia będzie zużywana w postaci prądu. Obecnie szkoła korzysta z ogrzewania gazowego. Inwestycja jest swoistego rodzaju pilotażem. Samorząd w perspektywie ma budowę większych instalacji fotowoltaicznych. No, no, no.
DROGI
Wieś Laskówka, położona w Górach Bardzkich znalazła się w najbliższych planach inwestycyjnych drogowców. W jej pobliżu mają powstać dwie nowe drogi krajowe. Inwestor chciał poznać opinię mieszkańców, co do przebiegu dróg w rejonie
Laskówki – okazało się, że mieszkańcy nie są przeciwni projektowanym szosom, ale ze wskazaniem, by prowadziły w bezpiecznej odległości od ich zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Nic dodać, nic ująć.
SZKOLENIE
W Polanicy Zdroju miało miejsce szkolenie dla pracowników podmiotów leczniczych – organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kłodzku i Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Tematyka szkolenia dotyczyła warunków i sposobu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa przez jednostki samorządu terytorialnego. Ćwiczenia przygotowano w postaci tzw. gry decyzyjnej. Uczestnicy rozwiązywali różnego typu trudne sytuacje kryzysowe. Przygotowano wiele scenariuszy. Na koniec każdy otrzymał stosowny certyfikat. Bez komentarza.
LAUREAT
Gmina Złoty Stok znalazła się w gronie pretendentów do tegorocznej nagrody pn. „Zabytek Zadbany”. W Warszawie odbyła się uroczysta gala konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. W kategorii „Utrwalanie wartości zabytkowej obiektu” zwycięzcą został Złoty Stok, za renowację mauzoleum rodu Güttlerów. Bez komentarza.
WIEŻA
Podczas weekendów nowo otwartą wieżę widokową na Śnieżniku odwiedza niemal 4 tys. osób dziennie. W pozostałe dni tygodnia szacunki wskazują na wizyty około tysiąca osób w ciągu doby. Na pierwszym stopniu wieży zamontowano czytnik wejść, dzięki czemu dane będą dokładniejsze. Jak mówi wiceburmistrz Stronia Śląskiego Lech Kawecki, cieszy fakt, że zdecydowana większość turystów podchodzi na szczyt Śnieżnika wyznaczoną trasą od schroniska na hali. Podobnie dzieje się w przypadku szlaku prowadzącego od strony czeskiej. Zdecydowana większość gości stosuje się do apelu dotyczącego niezadeptywania rezerwatu przyrody. Bez komentarza.
PROMESY
W wiejskim centrum spotkań w Krosnowicach, przedstawiciele młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego – odebrali promesy na własne cele organizacyjne. Dokumentów było 49 i przyniosły ze sobą gwarancję otrzymania pieniędzy w kwocie od kilku do 10 tysięcy zł. Środki pochodzą z rezerwy finansowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesy wręczał poseł Marcin Gwóźdź i komendant wojewódzkiego PSP we Wrocławiu nadbryg. Marek Kamiński, w obecności włodarzy niektórych gmin i obu powiatów. O lala.
DOTACJA
Jednostka OSP Polanica Zdrój otrzymała dotację w kwocie 20 tysięcy zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pieniądze przeznaczone zostały na zakup sprzętu specjalistycznego (pilarek, bosaka dielektrycznego) oraz rękawic i ubrań specjalistycznych. Wow.
PISARZ
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku oraz Galeria Handlowa Twierdza Kłodzko – postanowiły przybliżyć lokalnych twórców mieszkańcom i gościom subregionu. Zaproszono autorów, którzy w ostatnich miesiącach gościli w bibliotekach powiatu kłodzkiego bądź, co do których biblioteki mają o nich wiedzę. Autorzy wystąpili wspólnie z wydawcami pod hasłem „Zaczytani w okolicy”. Impreza okazała się sukcesem i będzie miała swoje kolejne edycje. Gratulacje!
KURORT
Polanica Zdrój jest jakoby jedynym kurortem w Kotlinie Kłodzkiej, który nie został zepsuty przestrzennie w porównaniu do innych uzdrowisk. To efekt starań kolejnych włodarzy, naczelnych lekarzy uzdrowiska i architektów o utrzymanie wizerunku miasta w jego jak najbardziej pierwotnym kształcie. O taki stan rzeczy zabiegają także mieszkańcy wypowiadający się na temat zamierzeń inwestycyjnych, podczas prowadzonych konsultacji społecznych. Jak mówi burmistrz miasta Mateusz Jellin, Polanica dobrze zachowała się do dziś w stanie urbanistyczno-architektonicznym, a władze miasta starają się, aby tak było dalej – by nie zmieniła swojego oblicza na mniej korzystne. Zapewne potworki architektoniczne, jak m.in. apartamentowiec przy parku Zdrojowym czy zabudowanie punktu widokowego na Góralce, to jedynie niedopatrzenie…
CENTRUM
Wydarzeniem w gminie Złoty Stok podczas 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – było oddanie do użytku zrewitalizowanego obiektu byłego kościoła ewangelickiego. Od teraz obiekt służy celom kulturalnym i turystycznym. Odbywać się będą w nim koncerty muzyczne, wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Podczas otwarcia obiektu wmurowana została pod posadzką kapsuła czasu – przyszłe pokolenia będą mogły poznać najważniejsze informacje na temat życia miasta. Gratulacje!
POECI
W Polanicy Zdroju odbył się kolejny festiwal pn. „Poeci bez granic”. Miały miejsce spotkania z poetami, prelekcje i wiele innych artystycznych wydarzeń. Bez komentarza.
MOST
Kamienny most nad Nysą Kłodzką w Bardzie, jest charakterystycznym elementem przestrzeni. Trwa modernizacja zabytkowego obiektu. Obecnie wykonywany jest cokół pod rzeźbę, która przedstawi Chrystusa Ukrzyżowanego. Będzie to druga rzeźba, po św. Nepomucenie, która pierwotnie zdobiła most. Wow.
PODZIEMIA
Do Kłodzka powrócili speleolodzy, tym razem penetrują rejon placu Kościelnego. Przy tym czynią dokumentację fotograficzną, dzięki której władzom miejskim oraz Wodociągom Kłodzkim łatwiej będzie podejmować decyzje odnośnie zabezpieczenia poszczególnych partii bądź ich m.in. turystycznego udostępnienia. Pod starym miastem biegnie system kanałów, w niektórych miejscach kanały mogą mieć postać korytarzy, a nawet większych pomieszczeń, potwierdziło się podczas ich penetracji przez speleologów. Fiu, fiu.
STRAŻNIK
Pomimo przybywających zadań, władze Polanicy Zdroju nie mają w planach powiększenia stanu liczbowego straży miejskiej – czteroosobowy zespół strażników jest wystarczający. Gmina systematycznie doposaża i szkoli funkcjonariuszy. Ostatnim nabytkiem, który ma usprawnić ich pracę jest radiowóz, a także sfinansowanie kursów operatywności. W planach jest zmiana biura straży miejskiej – wyprowadzi się ona z budynku Urzędu Miejskiego do przyszłej remizy OSP. Budynek będzie traktowany, jako siedziba miejskiego centrum zarządzania kryzysowego – mieścić się w niej będzie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Straż Miejska i stanowisko monitoringu kurortu. Na działce znajdzie się miejsce umożliwiające prowadzenie zajęć sprawnościowych polanickich służb mundurowych. Ho, ho.
KONKURS
W kolejnej edycji konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w kategorii „Najpiękniejsza wieś” – wygrało Międzygórze w gminie Bystrzyca Kłodzka. W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”, drugie miejsce przypadło pszczelarzom ze wsi Raszków w gminie Radków za promowanie pszczelarstwa i zalet miodu. Gratulacje!
JUBILEUSZ
Chór „Lutnia” z Kłodzka świętuje jubileusz 67–lecia. Przez szeregi chóru, aktualnie kierowanego przez Witolda Jurana, przewinęło się kilkaset osób. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbył się przesunięty o dwa lata koncert jubileuszowy z okazji 65. rocznicy istnienia chóru. Obecny był burmistrz Kłodzka Michał Piszko, wicewójt Urszula Panterałka, a także przedstawiciele samorządu powiatowego, instytucji kultury oraz Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W trakcie koncertu odznaczeni zostali długoletni członkowie chóru przez ZG i ZOD PZChiO. Gratulacje!
BASEN
W Polanicy Zdroju do użytku ma zostać przywrócony otwarty basen, który znajduje się na terenie kompleksu sportowego. Obiekt jest możliwy do wykonania, bowiem gmina zdobyła 12 mln zł rządowego wsparcia.
Jak mówi burmistrz miasta Mateusz Jellin, miasto dysponuje planem funkcjonalno-użytkowym i niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jeżeli kwoty, który wypłyną z tego konkursu, okażą się możliwe do pokrycia również siłami gminy, to rozpocznie się realizacja projektu. Bez komentarza.
INWESTYCJA
Powiat kłodzki, jako uczestnik Klastra Energii ARES – Autonomicznego Regionu Energetycznego Sudety, rozpoczął realizację inwestycji związanych z programem „Czyste Powietrze”. Klaster pozyskał dofinansowanie z projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze środków odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares”. 
W zakresie powiatowym zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej wartości blisko 1 mln złotych. Jak mówi wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, mając na uwadze wzrosty ceny energii elektrycznej, instalacje będą stanowiły zabezpieczenie wspomagające funkcjonowania placówek poprzez dostarczanie energii z nowo powstałych instalacji fotowoltaicznych, co przyniesie zdecydowane oszczędności dla budżetu powiatu. Bez komentarza.

Wydania: