ĆWICZENIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA W POLANICY-ZDROJU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001d.jpg
002d.jpg
005d.jpg

Aż 130 osób z całego Dolnego Śląska brało udział w Polanicy-Zdroju w hotelu Polanica Resort & Spa, w zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku przy współorganizacji z Wydziałem Bezpieczeństwa Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, ćwiczeniach pn.: „Warunki i sposób przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa przez jednostki samorządu terytorialnego”.
Przybyłych gości powitali osobiście: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki, Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Agata Winnicka z-ca Burmistrza Polanicy-Zdrój, Robert Korzeniowski – z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – DUW, Jan Kalfas – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej.
Ćwiczenia zostały przygotowane w postaci tzw. gry decyzyjnej. Przez dwa dni, uczestnicy zajęć rozwiązywali różnego typu trudne sytuacje kryzysowe. Przygotowano wiele scenariuszy. Po wszystkim przeprowadzana była analiza podjętych przez uczestników decyzji.
Zajęcia te skierowano do starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, komendantów służb, sekretarzy, dyrektorów oraz pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych, samorządów gminnych i powiatowych.
Na koniec każdy otrzymał stosowny certyfikat.

Wydania: