W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU ZOSTAŁ URUCHOMIONY TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
002.jpg

Dzięki determinacji, zaangażowaniu i sprawnym negocjacjom Macieja Awiżenia starosty kłodzkiego oraz członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego, został uruchomiony w kłodzkim starostwie, Terenowy Punkt Paszportowy.
Udało się I dzisiaj mamy urząd bliżej mieszkańca.
W oficjalnym otwarciu utworzonego Terenowego Punktu Paszportowego i przecięciu wstęgi udział wzięli: Maciej Awiżeń starosta kłodzki wraz ze Zbigniewem Łopusiewiczem przewodniczącym Rady Powiatu i członkami Zarządu Powiatu Kłodzkiego: Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk, Piotrem Marchewką, Małgorzatą Kanecką i Ryszardem Niebieszczańskim. Jako przedstawiciel administracji rządowej wstęgę przecinał Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski oraz senator Aleksander Szwed. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni i pracownicy samorządowi.
Niestety, w związku pilnymi obowiązkami, nie mogła przybyć na otwarcie Monika Wielichowska posłanka na Sejm RP, jednak żywo zainteresowana, również czyniła starania w celu powstania biura paszportowego w Kłodzku. Posłanka z roboczą wizytą odwiedziła pracownice TPP dzień wcześniej. Gratulowała i życzyła powodzenia w funkcjonowaniu nowo otwartego biura.
Należy także podkreślić rolę radnego powiatowego Adama Łąckiego, który w petycji o utworzenie TPP, skierowanej do wojewody, zebrał 1300 podpisów mieszkańców z Kłodzka.
Od teraz mieszkańcy powiatu, będą mogli przeprowadzić formalności paszportowe bez czasochłonnej podróży do innych, oddalonych miast jak Wałbrzych czy Wrocław.
Zarządowi Powiatu skutecznie udało się doprowadzić do utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego. I choć to zadanie rządowe, Powiat Kłodzki wziął na siebie koszty utworzenia i utrzymania biura. Przygotowanie pomieszczenia, zakup sprzętu informatycznego, wynagrodzenie pracowników to ok. 120 tys. zł, które już wydatkował powiat. Teraz będzie jeszcze ponosił koszty utrzymania punktu. Urząd Wojewódzki partycypuje w kosztach 1/4 wynagrodzeń pracowników.
Liczymy, że utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego w Kłodzku to dobry ruch, na którym skorzystają mieszkańcy naszego powiatu.

Wydania: