NAGRODY STAROSTY KŁODZKIEGO DLA NAUCZYCIELI ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – ROZDANE

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001bb.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli powiatowych szkół i placówek oświatowych.
14 października obchodzimy szczególne święto oświaty i szkolnictwa. To jest dobry moment na docenienie i nagrodzenie nauczycieli i dyrektorów za wyróżniającą się pracę, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, za zaangażowanie w pracy, na rzecz uczniów, szkół i placówek.
W uroczystym spotkaniu z nagrodzonymi dyrektorami i nauczycielami udział wzięły: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki, która bezpośrednio nadzoruje i odpowiada za powiatową oświatę oraz Anetta Kościuk dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
Z rąk Macieja Awiżenia starosty kłodzkiego, nagrody odebrali:
Bożena Bojczuk, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie – wicedyrektor, nauczyciel,
Agnieszka Ciuła, Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju – nauczyciel,
Barbara Czebotar, I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku – nauczyciel,
Rafał Hankus, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości – dyrektor,
Marcin Klimaszewski, I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku – dyrektor,
Ryszard Klimaszewski, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości – nauczyciel,
Agnieszka Ewa Krzywda, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku – nauczyciel,
Ilona Luty, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – nauczyciel,
Dorota Łakucewicz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – dyrektor,
Bolesław Majerowicz, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości – wicedyrektor,
Anetta Odziemek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdroju – wicedyrektor,
Czesław Radwański, I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku – nauczyciel,
Agnieszka Szelest-Sknera, Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku – nauczyciel,
Dagmara Szymańska, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku – dyrektor,
Renata Szymańska, Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie – dyrektor,
Magdalena Zaremba, Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne – dyrektor,
Robert Zynkowski, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie – dyrektor.
Po wręczeniu nagród była okazja do rozmów i dyskusji o obecnej sytuacji oświaty, o problemach systemu edukacji, a także o sukcesach uczniów i powiatowych szkół. Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym nauczycielom i pracownikom oświaty, raz jeszcze życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz dumy z wychowanków.

Wydania: