Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnię w DPS w Nowej Rudzie zakończona

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0953.jpg

Przy końcowym odbiorze, nowo powstałej pralni w DPS w Nowej Rudzie, uczestniczył cały Zarząd Powiatu Kłodzkiego w składzie: Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki, Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Małgorzata Kanecka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, aby wspólnie gospodarskim okiem, przyjrzeć się zakończonej inwestycji.
O szczegółach i przebiegu prac opowiadała na miejscu Renata Wolan-Niemczyk dyrektor placówki.
W odbiorze uczestniczył również Bogumił Zwardoń dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Prace w ramach tego zadania polegały na wykonaniu robót budowlanych związanych z adaptacją magazynów na pomieszczenia pralni. Pozwoliło to na przeniesienie w jedno miejsce, na jeden poziom – pralni oraz suszarni, które dotychczas zlokalizowane były na trzech kondygnacjach. Dotychczas pranie odbywało się na parterze w budynku administracji, prasowanie i maglowanie na pierwszym piętrze, natomiast samo suszenie na strychu. Transport bielizny był uciążliwy i sprawiał wiele kłopotów – szczególnie, że w placówce mieszka ok. 100 podopiecznych. Dodatkowo dochodziła kwestia zachowania zasad bezpieczeństwa przez pracowników. Termin zakończenia zgodnie z umową przypadał na koniec listopada, jednak dzięki sprawności wykonawcy całość prac udało się wykonać już we wrześniu.
W ramach umowy zaplanowano do wykonania następujące elementy:
- demontaż istniejącej instalacji c.o.; zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych; osadzenie drzwi zewnętrznych; osadzenie okna; demontaż wewnętrznych schodów betonowych; demontaż i zamurowanie istniejącej bramy garażowej; montaż pochylni, schodów i spocznika (konstrukcja lekka); montaż ścian działowych z drzwiami wewnętrznymi; likwidacja szafy ściennej i montaż okna podawczego; przebudowa stolarki okiennej; wymiana instalacji elektrycznej; wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych; montaż urządzeń technologicznych. W trakcie prac nie obeszło się również bez „niespodzianek”, które udało się wykonać szybko i bezproblemowo, a co najważniejsze nieodpłatnie.
Prace remontowe trwały dwanaście miesięcy, a w niektórych zadaniach uczestniczyli również sami pracownicy ośrodka.
Nowo oddana do użytku pralnia została symbolicznie otwarta. W imieniu Zarządu, drobny upominek dla pracowników ośrodka wraz z podziękowaniami za ciężką pracę przekazała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta, która sprawuje bezpośrednią pieczę nad wszystkimi placówkami społecznymi powiatu.
Po oficjalnym otwarciu odbyło się wspólne spotkanie ze wszystkimi pracownikami. Pani Dyrektor wraz z Zarządem dziękowali pracownikom za tak wspaniałe zaangażowanie. Za to, że jest tutaj dobry zgrany zespół, na którym można polegać.
Jak podkreślił w swojej wypowiedzi do zgromadzonych starosta kłodzki Maciej Awiżeń – „ … nam wszystkim w zarządzie powiatu bardzo zależy i robimy ile się tylko da, aby to miejsce stało się dla Państwa prawdziwym domem.”
Nie obyło się też bez wielu wzruszeń. Pięknym gestem wykazali się pracownicy oraz mieszkańcy domu, którzy w podziękowaniu przygotowali drobne upominki dla Zarządu – za co serdecznie dziękujemy.
Koszt całej inwestycji wyniósł 298 000 tys. zł i w całości został pokryty z budżetu Powiatu Kłodzkiego.

Wydania: